In de teelt van zowel potanthurium als snijanthurium vormt trips een flinke uitdaging. Californische trips is biologisch goed te bestrijden, maar anthuriumtrips, Echinotrips en pepertrips zijn aanzienlijk lastiger onder controle te houden. In de afgelopen maand zien we op meerdere bedrijven dat met name de pepertips weer flink uit de hand loopt, ondanks een forse inzet van diverse roofmijten, nematoden en schimmels. Telers moeten daarom nu – al dan niet plaatselijk – chemisch ingrijpen.

Californische trips wordt op veel anthuriumbedrijven al vele jaren succesvol bestreden met roofmijten en bodemroofmijten. Vaak nog aangevuld met nematoden en schimmels (Mycotal, BotaniGard en/of Velifer). De bestrijding van Echinotrips, anthuriumtrips en met name pepertrips blijkt echter een stuk lastiger. In de afgelopen maand zien we dat op diverse bedrijven de pepertrips weer flink uit de hand loopt. Dit ondanks regelmatige bestrijding met nematoden en schimmels, en een forse inzet (en bijvoeren) van roofmijten. Ook vorig jaar hebben we gezien dat bij grote aantallen roofmijt – er liepen dan soms wel tientallen roofmijten op een bloemsteel – de pepertripspopulatie alsnog explodeerde, met een enorme schade aan bloemen en blad tot gevolg.

Harde correctie

We zien dat pepertrips een duidelijke voorkeur heeft voor bepaalde cultivars. Zo zie je in de ene cultivar enorme schade en grote aantallen trips en in een andere soort (vrijwel) geen schade en veel minder trips. Zie je dus dat de aantallen pepertips toenemen, overweeg dan om (alleen) in de gevoelige cultivars een chemische correctie uit te voeren.
Kies altijd voor een harde correctie. Het heeft geen zin te proberen om de biologie te sparen met een middel dat onvoldoende werking heeft tegen pepertrips. De tripspopulatie moet gedecimeerd worden, anders is deze, na de chemische correctie, binnen enkele weken weer op het oude niveau terug. Met name Vertimec, in combinatie met Conserve, lijkt op veel bedrijven goed te werken. Wissel de middelen echter wel regelmatig af, omdat er anders snel resistentie op kan treden.

Gevoelige cultivars bij elkaar

Om de bestrijding te vergemakkelijken is het raadzaam om gevoelige cultivars zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, zodat ze gemakkelijk apart behandeld kunnen worden, zowel qua extra inzet van biologie als qua chemisch corrigeren. Overweeg om bepaalde gevoelige cultivars niet meer te telen. Zorg er verder voor dat het nieuwe plantmateriaal schoon is als het op de tuin komt, en dat aangetaste partijen direct worden behandeld. Starten met schone planten lijkt nog de beste optie om zonder grote problemen de zomer door te komen.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau van der Ende