‘Het wielrennen moet terug naar het gevoel’, zo bepleitte wielerpresentator Maarten Ducrot eind vorige maand in een zaal vol telers en relaties van Harvest House. De technische vernieuwingen in de wielersport leiden tot oneindig veel unieke data, maar ook tot een meer en meer voorspelbaar koersverloop. ‘Gelukkig kunnen renners als Nibali en Terpstra grote koersen winnen op kwaliteit, maar vooral op gevoel’, aldus de voormalige Touretappewinnaar.

In diezelfde bijeenkomst gaf huisarts Tamara de Weijer het advies om bij lichamelijke klachten niet puur af te gaan op de medicatie van de dokter, maar vooral aandacht te geven aan je eigen gevoel. Als ambassadeur van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit wil zij ook haar ambtgenoten meegeven om vaker paprika’s voor te schrijven dan pillen. De patiënt moet daar – zo is haar mening – veel vaker zelf naar informeren. De herontdekking van het persoonlijke gevoel.

Techniek

Dat geldt ook voor Het Nieuwe Telen, het thema van Onder Glas van april. De natuurkundige wetten bestaan al lang, technieken en materialen verbeteren voortdurend, maar het zijn de visie, ervaring, beleving en het vertrouwen van de ondernemer die van de nieuwe teeltwijze een succes maken. Het afgelopen decennium leert dat dit een voortdurend veranderend proces is; Het Nieuwe Telen is vooral vernieuwend telen. Techniek is niet leidend, maar een prima hulpmiddel om gestelde doelen te bereiken. Bovendien worden goede resultaten geboekt zonder extra investeringen. In de april-editie van Onder Glas vat teeltmanager Ton de Geus van Together2Grow de ontwikkelingen passend samen: ‘Ik pas zeker niet alles wat ik hoor gelijk toe; het gaat me vooral om de gedachtegang.’ Een hoofdrol voor het persoonlijke gevoel.

Maatschappelijk

Dat geldt voor meer teeltbedrijven, zo blijkt uit het uitgebreide artikel over het monitoringproject. Telers met vergelijkbare kennis en ervaring, ieder op hun eigen manier succesvol op weg naar de gestelde doelen: hogere productie en betere kwaliteit dankzij een optimaal kasklimaat. En ondertussen niet vergeten zoveel mogelijk energie te besparen, want door het Groningse gasdossier heeft dat niet alleen een persoonlijk economisch, maar in toenemende mate ook een gedwongen maatschappelijk belang.

Roger Abbenhuijs
Hoofdredacteur Onder Glas

Gerelateerd