Vliegende insecten krijgen er een nieuwe, duurzame vijand bij. De bestrijding van insectenplagen vindt nu voornamelijk plaats met behulp van (bio)chemische en biologische middelen. PATS Indoor Drone Solutions, een spin-off van de Technische Universiteit Delft, brengt daar verandering in met kleine drones die plaagbestrijding en -preventie automatiseren. Een aantal gerberatelers testen de werking van de drones op de bestrijding van de Turkse mot in een pilotproject.

Het pilottraject vindt plaats in een proefkas in het World Horti Center, waar verschillende kwekers gerbera’s telen. In juni start het traject op, waarna gedurende 10 weken continu dronetesten worden uitgevoerd in de kas.

Platform nieuwe technologie

De deelnemende gerberatelers bieden gezamenlijk een platform aan de nieuwe technologie door bij te dragen aan onderzoek en verdere ontwikkeling van het systeem. De kwekers worden deels gefinancierd vanuit de IPC-regeling en worden hierbij bijgestaan door Inno-Agro en Gewascoöperatie Gerbera en Chrysant. In samenwerking met Demokwekerij Westland meten de partijen herhaaldelijk de effectiviteit van de drone-oplossing op de populatie van Turkse mot (Chrysodeixis chalcites).

Verbeteren technologie

“Doelstelling van de pilot is niet alleen om de effectiviteit te meten, maar ook juist om de technologie te verbeteren”, zegt Sjoerd Tijmons van PATS. “De drones krijgen specifiek vlieggedrag aangeleerd gelijk aan het behendige vlieggedrag van de Turkse mot.” Kevin van Hecke, medeoprichter van de onderneming en drone-researcher aan de TU Delft voegt toe: “Je kunt onze drones dan ook het beste vergelijken met vleermuizen, een natuurlijke vijand van vliegende insecten.”

Automatische bestrijding

De oprichters van PATS hebben een achtergrond binnen de onderzoeksgroep van het MAVLab (drone lab), waar zij ruim vijf jaar onderzoek deden met autonome drones. Tijdens deze periode kwamen zij op het idee voor de huidige toepassing: drones die actief plaaginsecten bestrijden. De onderneming biedt een systeem dat vliegende insecten monitort en elimineert, om zo een verdere verspreiding en ontwikkeling van de plaag door de kas te voorkomen.

‘Goede aanvulling’

In de zomer van 2018 begon de onderneming met een kleine proefopstelling op de locatie van Holstein Flowers, een gerberakwekerij in de Lier. De eerste resultaten hiervan waren positief, waarna de groep IPC-telers geïnteresseerd raakte in de technologie. Volgens Jeroen Sanders, onderzoeker bij Demokwekerij Westland, “zijn er op dit moment onvoldoende effectieve middelen ter beschikking om volwassen vliegende insecten te bestrijden. Daarom is deze technologie een goede aanvulling op de totale systeemaanpak”.

Toekomstplannen

Het moederbedrijf ziet haar technologie echter niet enkel als een aanvulling op het huidige middelenpakket. Op termijn moet het systeem ook het middelengebruik voor specifieke plagen reduceren en wordt verwacht dat de kweker minder omkijken heeft naar het scouten en bestrijden van plagen. Bram Tijmons van PATS: “Het streven is om de bestrijding van bijvoorbeeld Turkse mot volledig uit te voeren met behulp van ons systeem, juist door de preventieve aanpak die wij hanteren. Daarnaast conflicteert onze oplossing niet met de biologische bestrijding van andere plagen door een gerichte bestrijding van de mot zelf”. De betrokken partijen hebben de intentie uitgesproken om het pilottraject op te schalen naar de praktijk als het proeftraject succesvol verloopt. Meer duidelijkheid hierover wordt in augustus van dit jaar verwacht.