Binnen entomologisch onderzoek wordt veel tijd besteed aan het handmatig tellen van organismen of het beoordelen van schade. Dit is zeer tijdrovend en gaat altijd gepaard mate een zekere mate van onbetrouwbaarheid.

In de klassieke beeldanalyse moeten de analysefuncties met de hand worden gemaakt door experts. Uit recente ontwikkelingen in deep-learning beeldanalyse blijkt dat deze technieken bij de lokalisatie en identificatie van biologische objecten veel beter presteren dan de klassieke methodes. Daarom zijn wij een project gestart om dit soort waarnemingen met geavanceerde camerasystemen efficiënter, goedkoper en betrouwbaarder te maken.

Geautomatiseerd tellen

We werken bij Wageningen University & Research aan methodes voor het tellen van wittevliegeieren en -larven op bladponsen en aan methodes voor het geautomatiseerd tellen van gepredeerde eieren op kaartjes. Ook het kwantificeren van vraatschade van mijten en insecten is deel van het onderzoek. De verwachte resultaten zijn zowel nuttig voor het onderzoekswerk als voor producenten van biologische gewasbescherming.

Tekst: Jochen Hemming