In de loop van september verschijnt de Engelstalige opvolger van het boek ‘De basisprincipes van Het Nieuwe Telen’, dat in 2015 verscheen. In de nieuwe editie, met de titel ‘Plant Empowerment’, gaan de schrijvers opnieuw in op de basisprincipes van plantontwikkeling en kasklimaat en geven er een extra verdiepingsslag aan. “Door de tijd is de term HNT erg vaag geworden en heeft de tuinbouwsector bij HNT nog steeds een sterke associatie met energiebesparing”, legt medeauteur Jan Voogt uit. “Wij willen met de nieuwe titel opnieuw benadrukken dat het om teeltoptimalisatie gaat, uitgaande van de groeikracht die planten in zich hebben.”

Tijdens de Greentech 2018 medio juni in Amsterdam namen auteurs Jan Voogt, Peter Geelen en Peter van Weel een voorschot op de publicatie door bezoekers met een brochure te interesseren voor de nieuwe uitgave. Daarnaast werd een presentatie gegeven in een van de workshops over energie, water en kasklimaat.

Optimalisatie groei

“Er is in wezen niets nieuws onder de zon”, vindt Voogt. “We bespreken hier natuurkundige en fysiologische principes die – mits goed toegepast – de teeltprestaties verbeteren. Door verwarmen, belichten, CO2-doseren, schermen en luchten goed op elkaar af te stemmen groeit de plant niet alleen veel beter, maar levert het uiteindelijk vanzelf energiebesparing op. HNT schrikt nieuwe geïnteresseerden soms af omdat de nadruk te veel op energiebesparing ligt. Dit wordt geassocieerd met een minder goed groeiklimaat en het roept het misverstand op dat de principes niet gelden voor niet gestookte kassen. Maar uiteindelijk gaat Plantempowerment over optimalisatie van de groei met betere producties en kwaliteit en hogere weerbaarheid tot gevolg voor elk gewas, ongeacht het type kas en klimaatzone op aarde.”

Voor iedereen

Op de vraag of het nieuwe boek ook geschikt is voor buitenlandse telers met minder geavanceerde kasinrichtingen en ervaring antwoordt hij bevestigend. “We hebben de opbouw van het boek opnieuw onder de loep genomen en vanuit de basis opgebouwd. Het is dus ook toegankelijk voor minder ervaren telers. Sterker nog, we zien soms dat mensen met minder ervaring de stof sneller oppakken dan mensen met langdurige ervaring. Soms is het afleren van oude gewoonten moeilijker dan het aanleren van nieuwe.” Plantempowerment is dus geen een-op-een vertaling van de eerdere uitgave en bevat meer informatie. Bovendien is er veel aandacht voor illustraties die de theorie onderbouwen en vereenvoudigen.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd