Pligt Professionals start met een forste uitbreiding van het bestaande potplantenbedrijf in ’s-Gravenzande. Door een overeenkomst met Ontwikkelingsbedrijf HOT Westland kan de potplantenkweker op het aangrenzende perceel tuinbouwgrond van 5,6 hectare uitbreiden. Daardoor ontstaat een perceel van 10 hectare waarop een grootschalig en innovatief glastuinbouwbedrijf kan worden gebouwd.

Bij de uitbreiding, ontwikkeling en nieuwbouw van het potplantenbedrijf van Pligt Professionals krijgt de onderneming ondersteuning van Yeald uit Naaldwijk. De vergunning voor de nieuwbouw is recent verleend en inmiddels is gestart met de uitbreiding met 27.500 m2 glas en een moderne verwerkingsruimte.

Bouwen in twee fasen

Als de eerste fase gereed is, wordt er in fase 2 nog eens 20.000 m2 glas gebouwd tot in totaal 82.000 m2 op de locatie in ’s-Gravenzande. Van der Pligt is erg tevreden over de samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf HOT. Door uitbreiding van het bestaande bedrijf kan Pligt Professionals efficiency en synergievoordelen realiseren en verder groeien met haar klanten.

Verdere schaalvergroting

Ontwikkelingsbedrijf HOT draagt met de verkoop van het perceel aan Pligt Professionals bij aan verdere schaalvergroting, modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in het Westland. Pligt Professionals teelt een uitgebreid assortiment kleurrijke bloeiende planten. De oorspronkelijke locatie in ’s-Gravenzande is nu ruim vier hectare. Naast de locatie in het Westland heeft de onderneming nog een vestiging in Heinenoord van 42.000 m2.

Rol van Ontwikkelingsbedrijf HOT

Het Ontwikkelingsbedrijf HOT is opgericht door de Stichting HOT. Deze stichting bestaat uit Federatie Vruchtgroente Organisaties, Royal FloraHolland en Rabobank. De Stichting HOT vormt samen met het ministerie van Economische Zaken, provincie Zuid-Holland en gemeente Westland de Coalitie HOT. Via het ontwikkelingsbedrijf wil de Stichting HOT de Nederlandse glastuinbouw toekomstbestendig maken, onder meer door reconstructies van tuinbouwgebieden te bevorderen.

Bron en foto: Pligt Professionals.

Gerelateerd