2014 kenmerkt zich als een zeer groeizaam jaar voor gerbera gewassen. Vanuit een lichte winterperiode in december en januari heeft het gewas het hele voorjaar, zomer en ook het najaar tot dusverre, veel groei gekend. Door middel van verduistering is het mogelijk de daglengte en daarmee de plantbalans te beïnvloeden. Verhoging van de najaarsproductie is altijd de primaire doelstelling geweest van het verkorten van de daglengte in de zomerperiode.

Dit jaar maakte echter duidelijk dat het hanteren van een specifieke daglengtestrategie een extra stuurmiddel is geworden gedurende alle periodes van het jaar. Doordat de gewassen zich al vanaf dit voorjaar bijzonder groeikrachtig ontwikkelen, zijn er bij meerdere bedrijven positieve ervaringen opgedaan met een kortere daglengte dan 11,5 uur. Soms wel 5 maanden lang.
Hiermee zijn niet alleen de gewassen beter in balans gebleven, er is ook sprake van een meer stabiele productie en minder problemen met specifieke plantfysiologische afwijkingen zoals breekstelen. Door een betere splitsing is bij bepaalde rassen te zien dat deze met een hogere nachttemperatuur kunnen worden geteeld.
Grotere teeltvakken, die per ras apart kunnen worden gestuurd qua daglengte, hebben de toekomst als het gaat om optimaliseren van teeltresultaten. Hiermee kan de productie bij veel rassen mogelijk nog 5-10% omhoog.
Het kunnen hanteren van een hogere nachttemperatuur in het najaar en winter biedt perspectief als het gaat om het beter benutten van de tools van Het Nieuwe Telen. Gerbera loopt hiermee voorop in de sierteelt maar het kan nog beter. Echter, een hogere teelttemperatuur is rasafhankelijk en zal gepaard moeten gaan met een extra korte dag voor voldoende generativiteit. Maar vochtbeheersing gaat immers beter bij een kastemperatuur van 16ºC in plaats van 12ºC. 2015 biedt wederom vele uitdagingen.

Marco de Groot
FloriConsultGroup