Het adviesbureau Ecofys onderzocht het verminderingspotentieel van de CO2-uitstoot door CO2-opname en -gebruik (CO2 capture & usage – CCU) in de provincies Zuid- en Noord-Holland. En dat potentieel blijkt fors te zijn. De huidige CO2-vraag in de glastuinbouw, maar ook van andere, mogelijke toepassingen heeft een jaarlijks CCU-potentieel van 700 kilo ton. Dit kan naar verwachting groeien tot 1,7 megaton over 10 jaar.

De energiedeskundigen beoordeelden ook of een Nederlandse CCU-infrastructuur op korte en lange termijn technisch en economisch haalbaar was. Zij voerden het onderzoek naar een dergelijk ‘smart grid’ uit in opdracht van een collectief van 22 publieke en particuliere bedrijven. Deze partijen hebben het concept voor het slimme netwerk met CO2 ontwikkeld.

CO2-intensieve industrie

De belangrijkste drijfveer voor deze ontwikkeling is de unieke positionering van Nederland, waar een CO2-intensieve industrie dicht bij grote CO2-gebruikers ligt. Daarbij kijkt men vooral naar het uitgebreide areaal kassen die CO2 nodig hebben voor de groei van de planten. De overcapaciteit van CO2 in de winterperiodes, wanneer kassen minder CO2 nodig hebben, kan worden opgeslagen in uitgeputte offshore-gasbronnen. Tezamen zou dit concept de perfecte schaal hebben voor een CCU-demonstratieproject.

Opzetten toonaangevend R&D-klimaat

De ontwikkeling van het CO2-smart grid kan specifieke voordelen bieden bij het opzetten van een toonaangevend R&D-klimaat voor CCU. Dit kan een stimulans zijn voor nieuwe CCU-ontwikkelingen en ook een aanjager zijn voor de ontwikkeling van speciaal gekwalificeerd personeel en goedkope opvang- en opslagtechnologieën. Op termijn moet de CO2-uitstoot in alle sectoren verder dalen. Een CO2-smart grid kan op dat moment een belangrijke rol vervullen bij de distributie van CO2 van biogenetisch oorsprong, waardoor de CO2-gebruikers zoals glastuinders volledig klimaatneutraal kunnen worden, aldus de onderzoekers.

Tekst: Rob van Mil.

Gerelateerd