De glastuinbouwsector streeft naar een emissie- en residuvrije productie met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

In de PPS Green Challenges onderzoeken wij potentiële systeemsprongen die kunnen bijdragen aan deze opgave. Eén van die mogelijke sprongen is de ziekte- en plaagvrije kas waarbij wordt voorkomen dat ziekten en plagen überhaupt de kas binnenkomen.

Er is een analyse gemaakt van de invalsroutes en de risico’s. De route ‘via de deur’ waarbij ziekten en plagen meekomen met uitgangsmateriaal, teeltmaterialen, maar ook met mensen wordt als een van de belangrijkste gezien. Over de invalsroute ‘via luchtramen’ zijn de meningen verdeeld, samen met telers is geconcludeerd dat het belang van deze invalsroute onvoldoende is te onderbouwen. We onderzoeken nu of populatiepieken buiten de kas leiden tot pieken in de kas. Afgelopen jaar is een eerste meting gedaan met trips vangplaten op verschillende punten tussen kas en berm. Komend jaar herhalen we deze proef op andere plekken en onder andere omstandigheden.

Tekst: Ellen Beerling.