Planten krijgen bij precisietuinbouw heel nauwkeurig de behandeling die ze nodig hebben.

Bij de klassieke tuinbouw wordt per veld, kas of boomgaard bepaald wat er gebeurt, terwijl we bij precisietuinbouw ongeveer per vierkante meter of per plant de behoefte bepalen. In de tuinbouw houdt dit in dat we op lokaal niveau met een minimum aan inputs (meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, energie, plantmateriaal en arbeid) maximaal rendement willen genereren in termen van kwaliteit en kwantiteit, voorspelbaarheid en duurzaamheid met een minimum aan uitval.

Sinds een aantal jaren coördineren we het Programma Precisietuinbouw. De verwachting is dat komend jaar de eerste bruikbare resultaten van de band zullen rollen en implementatie naar de praktijk kan starten. Zo werken we aan ziekteherkenning, oogstprognose en plaatsspecifieke bespuitingen en maatregelen. Camerasystemen met beeldverwerkende intelligentie, kunstmatige zelflerende intelligentie, plaatsspecifieke managementsystemen waarmee kaartlagen worden gegenereerd en Internet of Things (IoT) zijn hierin de belangrijke facetten voor de glastuinbouw. Streefbeeld is een autonome die zonder menselijk ingrijpen bedrijfszeker voedsel produceert.

Tekst: Erik Pekkeriet.