“Je bent eigenlijk een maand te vroeg”, zegt chrysantenteler Peter Huisman uit Maasdijk als hem medio juni 2016 wordt gevraagd naar zijn actuele kijk op bemesting in zijn teelt. Twee jaar heeft hij ervaring met Horizon, een nieuw concept van Horticoop, waarbij niet alleen wordt gekeken naar emissie en gewasbehoefte, maar ook naar de structuur van de grond. “Ook na het tweede jaar ben ik nog positief, maar over een maand kunnen we het gevoel onderbouwen met cijfers.”

Die cijfermatige onderbouwing moet onder andere aantonen hoeveel de teler het afgelopen jaar heeft bespaard in meststoffen. “Mijn ervaringen vorig jaar waren gebaseerd op een proef in een deel van de tuin. Het afgelopen jaar hebben we het concept toegepast op het hele bedrijf. Mijn inschatting is dat we zeker een besparing realiseren, al is die wellicht iets kleiner dan op voorhand gedacht.”

Huisman noemt zichzelf geen specialist in bemesting, die specifieke kennis haalt hij in huis via adviseur René Corsten van Delphy. “Hij is er altijd bij als we het concept evalueren.” Zijn ervaringen hebben meegespeeld bij de overstap van de bekende bemesting via de regenleiding naar het nieuwe concept. “We doen nu veel meer preventief en dat is altijd goed. Gaven we voorheen de noodzakelijke nutriënten gewoon mee met de regenleiding, nu strooien we granulaat vooraf aan de teelt.”

Het bodemleven op het chrysantenbedrijf is er duidelijk op vooruit gegaan, concludeert Huisman. “Maar op dat gebied missen we nog aantoonbaar resultaat, met name wat betreft de aanpak van tripspoppen in de bodem. Aandacht voor de bodem, bijvoorbeeld in de vorm van microbiologie, is een belangrijke en positieve ontwikkeling. Het staat voor ons als telers echter nog in de kinderschoenen en er wordt dagelijks nog bijgeleerd. Maar het heeft zeker de aandacht van de grondgebonden telers.”

Tekst: Roger Abbenhuijs. Foto: Michel Heerkens/Fotostudio GJ Vlekke.