Deze week zijn de eerste chrysanten geoogst bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. “De kwaliteit, teeltsnelheid en bloeigelijkheid zijn erg goed”, meldt adviseur Paul de Veld van Delphy. “Dat is best bijzonder, want nog niet eerder heeft op deze plaats een grondteelt plaatsgevonden en we hebben hier grove, zware kleigrond. Opvallend is ook dat het gewas bij een hoge RV en lage nachttemperatuur toch goed generatief is gegroeid.

De proefnemers hebben de lat hoog gelegd. Zij willen een 5% hogere productie halen met 15 m3/m² aardgasequivalenten aan warmte per jaar. Dat is bijna een halvering van het energieverbruik in de praktijk.

OPAC-luchtbehandelingskasten

De afdeling is ingericht met OPAC-luchtbehandelingskasten met schermventilatoren en een hybride belichtingsinstallatie met 100 µmol/m²/s LED en 70 µmol/m²/s SON-T lampen. Het gewas kan worden gekoeld met een vermogen van 100 W/m². De teelt wordt uitgevoerd volgens het principe van Het Nieuwe Telen. De dagtemperatuur loopt iets hoger op, de nachttemperatuur blijft lager en de RV is hoger dan op het praktijk referentiebedrijf.

Actief klimaat tot stand brengen

“Het blijkt dat we met drogere lucht aanzuigen boven het schermdoek een actief klimaat tot stand kunnen brengen zonder inbreng van de minimumbuis”, gaat De Veld verder. “Het koelvermogen is voor deze voorjaarsteelt voldoende, waardoor de raamstand dusdanig is ‘geknepen’ dat het CO2 niveau altijd op peil bleef.” Eigenlijk was de warmtevraag zo laag dat deze zelfs onder het schema van de doelstelling bleef. Dat is een goed resultaat in een afdeling met diffuus glas en drie schermen; een verduisterings-, energie- en schaduwscherm.

Watergeefstrategie

In deze afdeling lag eerst een Erfgoedvloer. Nadat deze is verwijderd werd bewust aandacht besteed aan de teeltlaag. De begeleidingscommissie discussieerde bijvoorbeeld over de watergeefstrategie in deze nieuwe grond. Bij de start van de korte dag periode is een extreem grote gietbeurt van bovenaf gegeven om de vochtigheid in de onderlaag te verhogen. Overigens proberen de proefnemers zo veel mogelijk met de druppelslang water te geven, zodat het gewas niet nat wordt.
Voor dit jaar staan vier teeltrondes op de agenda. Het onderzoek valt binnen het programma Kas als Energiebron en is gefinancierd door het Ministerie van EZ en ChrIP (chrysantentelers). Svensson en Philips Lighting zijn sponsors. Wageningen University & Research leidt het project.

Tekst: Pieternel van Velden