Bermplanten leveren, via plantbatterijen van Plant-e, de stroom voor een verkeerstelsysteem bij Kockengen in Utrecht. De proef met dit eerste ‘plantaardige’ verkeerstelpunt is op woensdag 24 mei door gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof van de provincie Utrecht in gebruik gesteld.

Op de N401 bij Kockengen staan 42 modules met de Plant-e technologie, die – met gebiedseigen bermplanten – als pilot stroom opwekken voor het autotelpunt. De plantenstroom vervangt de zonnecellen die de apparatuur eerder van stroom voorzagen. Deze proef is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Utrecht en HIG Traffic Systems, leverancier van verkeersmeetsystemen. HIG heeft in samenwerking met Plant-e het verkeerstelpunt op plantenstroom ontwikkeld.

Bermplanten vervangen zonnepanelen

Jacqueline Verbeek-Nijhof: “Als provincie geven we graag ruimte aan innovatieve ontwikkelingen, duurzaamheid en aan de samenwerking met innovatieve partners. Daarom stellen we een berm langs de provinciale weg N401 beschikbaar voor deze proef met energie uit bermplanten. Uit de proef moet blijken of bermplanten een alternatief kunnen zijn voor de zonnepanelen waar de meetpunten nu op draaien.” De gedeputeerde legde tijdens de openingshandeling de laatste hand aan een plantbatterij. Zij opende de pilot door een groene stekker in te pluggen.

De provincie Utrecht heeft ruim 350 kilometer aan provinciale wegen. Telpunten zorgen voor gegevens die weergeven hoe wegen worden gebruikt en welke toekomstige aanpassingen nodig zijn voor bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. De proef met de Plant-e technologie duurt een jaar. Daarna volgt een evaluatie.

Bron: Plant-e