Wereldwijd is er steeds meer belangstelling voor substraatteelt. De introductie er van is geen sinecure en niet zelden wordt Nederlandse techniek en ervaring ingezet als ondersteuning van lokale telers.

In Jordanië gebruikt de landbouw 60% van het jaarlijkse waterbudget en dat budget is bovendien beperkt door een neerslag van 200-400 mm. In het land is substraatteelt dus van belang in combinatie met opvang en hergebruik van drainwater. Er lopen daarom projecten van USAID en van de TKI Internationaal gericht op recirculerend telen. Er zijn brochures met voedingsoplossingen en systeembeschrijvingen uitgebracht in het Arabisch en er zijn telersgroepen gevormd.

Veel aandacht blijkt nodig voor het bemesten: juiste meststoffen, goede analyses, de juiste gewasschema’s. Niets is vanzelfsprekend en natuurlijk is de waterkwaliteit vaak sterk afwijkend van wat in Nederland gebruikelijk is. Daarnaast blijkt het juist ontwerpen van doseerinstallaties en recirculatietanks beperkend en is veel aandacht nodig voor meten en registreren. Op langere termijn zal ook de interactie van het kasklimaat met groei en gezondheid aandacht krijgen.

Tekst en foto: Wageningen UR.