TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft een PPS goedgekeurd, die de titel ‘Nieuwe veilige gewassen uit de kas’ heeft meegekregen. Aanleiding voor het onderzoek is dat het steeds moeilijker is om wereldwijd goede, veilige producten te importen.

In het onderzoek wordt gewerkt aan het ontwikkelen van verschillende business cases voor gewassen, waarvan het om verschillende redenen opportuun is om ze als ‘food ingrediënts’ in kassen te telen. Alle beoogde ‘nieuwe’ gewassen hebben iets in de teeltwijze, die maakt dat ze niet makkelijk te telen zijn, maar daardoor veel mogelijkheden bieden in kassen. Er is immers veel potentie op extra groei ten opzichte van buitenteelten.

Wetenschappelijk gezien is het een uitdaging om te zorgen dat deze gewassen in de kas beter gaan produceren dan buiten. Het is daarom wel noodzakelijk om goede teelt- en verwerkingsprotocollen te ontwikkelen. Dat gebeurt binnen diverse consortia. In het onderzoek werken we verder aan vanille en zwarte peper, starten teeltprojecten met wasabi en salep en wordt een vooronderzoek gedaan naar de productie van saffraan.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd