De provincie Noord-Brabant en netwerkbedrijf Enexis starten met EnergywebXL, een project dat restwarmte van bedrijven transporteert naar glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland. Beide partijen tekende 30 november een intentieverklaring om samen te werken, waarbij zij zich eerst concentreren op een fysieke verbinding tussen haven- en industriegebied Moerdijk en het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland in Dinteloord.

Via EnergywebXL verwachten Enexis en de provincie substantieel bij te dragen aan het besparen op het energieverbruik in Noord-Brabant. Bedrijven op haven- en industriegebied Moerdijk hebben veel restwarmte die zij nu nog afvoeren via de lucht of het oppervlaktewater. Het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland heeft een grote en structurele behoefte aan die warmte en CO2.

Economisch rendabel

Uit eerdere globale verkenningen blijkt dat er perspectief is voor een economisch rendabele verbinding. Zowel aanbieders als afnemers van deze restwarmte en CO2 hebben nadrukkelijk hun belangstelling kenbaar gemaakt. EnergywebXL levert het glastuinbouwcomplex hiermee een enorme energiebesparing op. Het project draagt zo ook bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Nieuwbouw Lans

Tomatenbedrijf Lans liet recent weten dat het 44 hectare tuinbouwgrond heeft gekocht in het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland. De toekomstige beschikbaarheid van restwarmte en CO2 was voor het bedrijf naar eigen zeggen een belangrijke reden om zich op Nieuw Prinsenland te vestigen. Eind 2017 beginnen de werkzaamheden voor de kassenbouw van Lans.

Uitbreidingsopties

In een later stadium zullen de provincie en Enexis samen met andere partijen in de warmteketen de opties voor verdere groei van het EnergywebXL onderzoeken. De mogelijkheden hierin zijn mede-afhankelijk van besluiten die nog over deze projecten genomen moeten worden. Onderdeel van de opties om het project uit te breiden zijn extra verbindingen naar glastuinbouwgebieden Plukmadese Polder en Spiepolder.

Tekst: Leo Hoekstra. Foto: TOM/Nieuw Prinsenland.

Gerelateerd