De resultaten van de eerste pilot van Plant-e, waarbij natuurlijke processen in en rondom de plant energie opwekken, zijn bekend. Het testen van het project in de praktijk duurde van augustus 2015 t/m augustus 2017. Op basis van de resultaten uit de eerste test besloot de provincie Zuid-Holland verder te gaan met het testen van de technologie. De provincie besloot daarom om Plant-e een verplicht onderdeel te maken van de werkzaamheden aan de N470.

Aanleiding om de technologie in te zetten bij de werkzaamheden aan de N211|N470 is de CO2-doelstelling van de provincie. De Provincie Zuid-Holland wil in 2025 de CO2-footprint van het beheer en onderhoud van haar wegen halveren ten opzichte van het niveau in 2015.

Plant-e

De technologie van Plant-e is uniek; natuurlijke processen in en rondom de plant, zorgen dat de plant restmateriaal uitscheidt via de wortels. Bacteriën rondom de plantenwortels consumeren deze stoffen, waarbij elektronen vrijkomen die met een koolstof elektrode kunnen worden afgevangen. Door een tweede elektrode te koppelen, ontstaat een elektrisch circuit en is het mogelijk elektriciteit te ‘oogsten’ uit levende planten.

Innovatieve wegwerkzaamheden

Plant-e is niet de enige innovatieve maatregel die de provincie toepast bij het groot onderhoud aan de N470. De provincie Zuid-Holland stelde een aantal innovaties waarvan de CO2-reductie is bewezen verplicht voor de aannemer. Zo maken onder andere de aanleg van een geluidsmuur die energie opwekt en een gelijkspanningsnet onderdeel uit van de werkzaamheden aan de N470.

Niet de eerste

De toepassing van Plant-e langs de N470 is geen primeur. Op de N401 bij Kockengen startte eerder al een pilot waarbij plantbatterijen via hetzelfde principe de stroom voor een verkeertelsysteem leverden. De provincie Zuid-Holland neemt de resultaten van de duurzame innovaties mee in zijn toekomstige beleid; succesvolle innovaties worden opgeschaald naar andere wegen.

Resultaten eerste pilot

Uit de resultaten van de eerste pilot zijn al een aantal leerpunten getrokken. De belangrijkste conclusie is dat voor een goed beeld van de mogelijkheden van energieopwekking uit de groei van bermgewas een pilot van meerdere jaren nodig is. De toepassing van Plant-e langs de N470 is hiervoor een belangrijke stap. Verder bleek dat een blijvend natte ondergrond cruciaal is voor goede resultaten en dat een combinatie van grassoorten en gemixte planten zorgt voor de beste energieopwekking.

Bron: Provincie Zuid-Holland/Plant-e