In de tuinbouw is een forse consolidatieslag gaande, meldt Rabobank. Deze schaalvergroting wordt gedreven door verschillende marktontwikkelingen, zoals marktgroei, jaarrondlevering, ketenverkorting, het bereiken van de kritische massa en toegang tot retail. Andere drivers voor de consolidatie zijn de benodigde investeringen in R&D, de kansen op internationalisering of het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor personeel.

De groeiende interesse van investeringsmaatschappijen laat zien dat grotere tuinbouwbedrijven vanuit rendementsperspectief interessant kunnen zijn voor private investeerders. Een recent voorbeeld is de samenwerking van twee investeringsmaatschappijen met het grootste tomatenbedrijf van België: Stoffels. Voor de tuinbouwbedrijven betekent dit mogelijkheden voor versnelde groei of een manier voor bedrijfsopvolging, zegt sectorspecialist Arne Bac. “In alle gevallen is de uitkomst dat er vaak een robuustere onderneming ontstaat.”

Fusies, acquisities en overnames

Naast Stoffels Tomaten zijn er meer voorbeelden, een overzicht:

  • Dümmen Orange X McHutchison

Sierteeltveredelaar Dümmen Orange heeft in het najaar van 2017 twee Amerikaanse bedrijven overgenomen (McHutchison en Vaughan’s) die actief zijn in de handel en distributie van uitgangsmateriaal voor de sierteelt.

  • Fusie Nederlandse groenteplantenkwekers

Drie grote Nederlandse groenteplantenkwekers (Leo Ammerlaan, Van der Lugt, Grow Groep) willen gaan fuseren tot Plantise. Daarmee komt een bedrijf met een oppervlakte van 55 ha uitgangsmateriaal tot stand.

  • Special Orchids X Celine Colours

Cymbidiumkwekerij Special Orchids neemt Celine Colours over. Zo kan Special Orchids het hele jaar grootbloemige snijcymbidium gaan leveren.

  • Fusie BerryWorld en Beekers Holding

In het zachtfruit zijn BerryWorld (o.a. VK) en Beekers Holding BV (Nederland) onlangs gefuseerd om marktkansen voor o.a. framboos en braam grootschaliger te kunnen oppakken.

  • Flamingo Horticulture X Butters Group

Het Brits-Afrikaanse snijbloemenbedrijf Flamingo Horticulture heeft de Butters Group overgenomen, waarmee het zich toegang tot enkele grote retailers in Groot-Brittannië verschaft.

  • Acquisitie Selecta One

Selecta One (Duits hoofdkantoor) acquireert de kalanchoë-rassen van Topcolor Breeding en begeeft zich daardoor in de potplantenketen.

  • Van den Bos FLowerbulbs X Stolze

Van den Bos Flowerbulbs heeft preparatiebedrijf Stolze overgenomen.

Bron: Rabobank. Foto: Stoffels Tomaten.

Gerelateerd