Online, duurzaamheid en de inrichting van de keten zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor de Nederlandse sierteelt, verwacht Arne Bac, sectorspecialist van de Rabobank. “Ik vind dat de strategiediscussie zich nu teveel toespitst op FloraHolland. Want in feite komt iedereen voor strategische keuzes te staan.”

Dat het online kanaal in de sierteelt de komende jaren stevig gaat groeien staat volgens de Rabobank als een paal boven water. De bank verwacht dat in 2027 in heel Europa maar liefst 30% door dit kanaal zal worden bediend, tegen 3% (Duitsland) tot 14% (Verenigd Koninkrijk) nu. Het baseert zich daarbij op groeicijfers van belangrijke webshops (Interflora, Fleurop, Topbloemen.nl en Euroflorist). Dit zal ten koste gaan van het marktaandeel van de vakbloemist, al zal het volume via dit kanaal niet afnemen. Dat is te danken aan de groei van de Europese consumptie, die de bank schat op 2% per jaar. Het derde belangrijke kanaal is de ‘BigBox’-retail, die – nu op 22% – ook zal groeien naar 30%.

Verdringing

Om van de consumptiegroei te profiteren moeten alle ondernemers hun strategie op een of maximaal twee van deze drie kanalen af stemmen, zegt Arne Bac. “We zien dat veel van onze klanten op het traditionele vakhandelskanaal zitten. Dat heeft nu een marktaandeel van 56%. Maar het betekent dus dat daar verdringing gaat ontstaan.”
De groei van het online kanaal moeten we niet zien als een bedreiging, vindt Bac: “Je krijgt als ondernemer meer keuzes. Maar het kanaal van jouw keuze moet wel bij jou passen.” Betekent dat meer schaalvergroting? “Juist niet. Ik denk dat je de kleine bedrijven juist nodig hebt om in het online kanaal diversiteit te kunnen bieden.”

Duurzaamheid

Naast de groei van het online kanaal wordt duurzaamheid steeds belangrijker, zeker voor millennials, vervolgt Bac. Die hebben nieuwe wensen en kopen vaker online. Certificeringen kunnen daarbij helpen, maar dat is niet meer voldoende. “Ondernemers moeten duurzaamheid in hun bedrijf omarmen en gebruiken in hun branding naar afnemers. En ‘welzijn van de consument’ als verkoopargument gaan gebruiken. Daarnaast moeten ondernemers meer onderling samenwerken, maar ook met de overheid. Want uiteindelijk gaat het om de duurzaamheid van de hele keten en niet alleen van je eigen bedrijf.”
Bac ziet daarbij grote kansen voor veredelingsbedrijven, die nieuwe biotechnologie moeten invoeren om versnelling te realiseren bij het inkruisen van resistenties en het verlengen van het vaas- en vensterbankleven. “Toelating van CRISPR-Cas technologie in de Europese Unie kan hieraan bijdragen. Wetgeving en maatschappelijke weerstand houden dit nu nog tegen. Maar er is feitelijk niets mis mee.”

Ketenverkorting

De Baby Boom-generatie die de komende tien jaar met pensioen gaat, heeft zowel tijd als geld en gaat op zoek naar bijzondere producten, beleving, service en functioneel groen. Die worden vooral gekocht bij offline kanalen als de bloemist en het tuincentrum, maar online zal ook bij deze groep belangrijker worden, verwacht Bac.
De verwachte groei van het online kanaal zal leiden tot ketenverkorting, waarbij grote spelers als Alibaba, Amazon, Bloomon en bol.com de regie kunnen pakken, denkt Bac. “FloraHolland kan hierin een rol spelen op het vlak van standaardisatie en ICT. Maar in de collectie, prijsvorming, distributie en betaling liggen vele concurrenten op de loer. Het pleit in deze markt is daarom nog lang niet beslecht.”
Bac hoopt dat er voldoende leden van FloraHolland zullen inzien dat de online markt cruciaal wordt. In feite staat de positie van de veiling op het spel. “Het moet geen achterhoedegevecht worden. Ik hoop dat er voldoende leden zijn die inzien dat de ontwikkelingen nu zo snel gaan, dat ze zelf ook moeten veranderen. Er is uiteindelijk hooguit plaats voor twee of drie grote spelers in de online consumentenmarkt. En er zijn veel gegadigden.”

Lees hier de volledige toekomstvisie van de Rabobank op de Nederlandse sierteelt.

Tekst: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd