De Belgische amaryllisteler Raf Rombouts spreekt van een amaryllisjaar om snel te vergeten. “In december kwamen er plotseling veel bloemen voor de klok en kelderde de prijs.” Voor komend seizoen heeft hij nog gedeeltelijk goede gasprijzen, maar na december is het afwachten wat de gasprijs gaat doen.

Zaterdag 22 en woensdag 26 april vinden de laatste zelfplukdagen plaats op het amaryllisbedrijf van Raf Rombouts in het Vlaamse Loenhout, net over de grens bij Breda. Daarna wordt het amaryllisseizoen definitief afgesloten.
“In december, januari hebben we de planten gerooid en een behandeling gegeven en ze daarna weer opgeplant. Deze behandeling, waarbij ook de bladeren en wortels afgesneden worden, brengen stress teweeg bij de planten waardoor sommige bloemen vormen. Deze bloemen worden tijdens de  zelfplukdagen geplukt”, vertelt Rombouts die op deze manier al enkele jaren de consument en de glastuinbouw bij elkaar brengt.

Minder vraag, meer aanbod

De consument was het voorbije seizoen een onvoorspelbare factor in de sierteelthandel. “Door de hoge energieprijzen en de inflatie hield deze de hand op de knip en gaf minder uit aan bloemen”, aldus de teler.
Ook aan de aanbodzijde verliep het niet zoals verwacht. Aanvankelijk dacht hij dat door de hoge energieprijzen er deze winter wat minder aanbod van sierteeltproducten zou zijn, waardoor de prijzen hoger zouden uitvallen. Dat pakte anders uit. “Rond de kerstdagen was er een grote teler die wegens een aantal annuleringen van de retail veel amaryllissen voor de klok bracht. Daardoor was de prijs de helft van vorig jaar en dus erg slecht. Dit terwijl de kerstdagen voor ons de belangrijkste periode zijn.”

Afwachten wat gasprijs gaat doen

Voor komend seizoen heeft hij zijn areaal met 2.000 m² uitgebreid tot 2 ha. “Dit jaar ligt de helft van ons gas nog vast, maar daarna is het afwachten wat de gasprijs gaat doen”, vertelt Rombouts die zegt dat het pas rendabel wordt om te telen bij een gasprijs onder de veertig eurocent. Om zijn energiekosten iets te drukken, heeft hij alvast een derde extra warmtepomp aangeschaft.
Na de amaryllisteelt verlegt Rombouts zijn aandacht naar de rode bessen. In een naburige kas van 1 ha heeft hij vanaf de tweede week van mei tot de eerste week van juni productie. Tot de pluk in deze oudere kas begint, reist de Vlaming af naar Japan voor een studiereis. “Het is alweer de derde studiereis”, vertelt Rombouts die in Japan de kunst van het thee maken onder de knie wil krijgen.

Theeplanten

Sinds twee jaar teelt Rombouts in de amarylliskas op een areaal van 2.000 m² theeplanten. Dit jaar is hij zelf met de verwerking begonnen en wordt de productie onder de naam Be-Tea verkocht in theespeciaalzaken en in zijn eigen winkel. Tot nu toe verliep de verwerking van de thee nog erg traditioneel en was het erg arbeidsintensief. De komende maanden wordt een droger aangeleverd vanuit Japan en kan hij een professionaliseringsslag maken.
“Maar dat is pas voor volgend jaar”, benadrukt Rombouts. “We hebben de theeplanten recent verzet en ook verder uit elkaar geplaatst. Ze stonden te dicht op elkaar waardoor ze elkaar verstikten.” Door het verplanten, verwacht hij dit jaar geen productie te hebben. “Het is nu zaak de plantjes in leven te houden en laten groeien. Misschien dat we hoogstens in het najaar wat productie kunnen hebben”, besluit hij.

Tekst en beeld: Jerom Rozendaal