Nieuwe inzichten tonen aan dat plantgroei wordt bepaald door de waterbalans, de energiebalans en de assimilatiebalans van de plant. De intelligente software en complementaire sensors van het Hoogendoorn PlantVoice-programma monitoren en regelen alle groeifactoren die deze balansen beïnvloeden.

De fysiologische processen in de plant, zoals de fotosynthese, zijn leidend in de klimaatregeling. Zo zijn de watergeefbeurten gebaseerd op de gewasverdamping. Tegelijkertijd wordt de licht-temperatuurverhouding geoptimaliseerd om de plantbalans te regelen en wordt stress herkend en voorkomen door plantmonitoring.

‘Luisteren’ naar planten

Het PlantVoice programma ‘luistert’ naar de planten, wat telers helpt om hun planten ‘in balans’ te houden. Geavanceerde regelingen stemmen licht, temperatuur, vochtigheid en CO2 optimaal op elkaar af om maximale fotosynthese te realiseren, en dus groei te stimuleren. Bovendien is de irrigatie gebaseerd op de verdampingsenergie en waterbalans om plantstress te voorkomen en een gezonde wortelgroei te stimuleren. Hiermee legt het programma de basis voor een optimale productie en kwaliteit.

Meer informatie: Hoogendoorn Growth Management, Stand 163, HortiContact, Gorinchem.