Ons land moet sterker inzetten op de export van onderscheidende en hoogwaardige tuinbouwtechnologie en agrarische producten. Ook de export van agro-kennis en innovatie krijgt meer stimulansen. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief over de toekomst van de agri-sector. De regering denkt dat Nederland op die manier een bijdrage kan leveren aan een duurzame en veilige wereldvoedselvoorziening, en tegelijk zijn internationale koppositie in agri & food behouden.

De Nederlandse agri & foodsector is omvangrijk en internationaal toonaangevend. Nederland exporteerde in 2015 voor bijna 90 miljard euro aan agrarische en agrarisch gerelateerde producten, ruim 21 procent van de totale goederenexport. Daarmee is Nederland wereldwijd de tweede exporteur van agrofood-producten.

Ander productiemodel

Maar de regering vindt dat mondiale ontwikkelingen, zoals de groeiende wereldbevolking en de klimaatverandering, om een ander productiemodel vragen. Aanpassingen zijn nodig om op termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen. Staatssecretaris Van Dam: “De grote wereldwijde uitdagingen om genoeg eten te produceren op een duurzame manier, bieden kansen voor Nederland. We kunnen niet de groeiende wereldbevolking bevoorraden met onze tomaten – maar bijvoorbeeld wel met tomatenzaad en tuinbouwtechnologie, zoals innovatieve kassen, die speciaal voor lokale omstandigheden zijn ontwikkeld.”

Exporteurs ondersteunen

Daarom wil Van Dam exporteurs sterker ondersteunen om nog meer dan voorheen in te spelen op de veranderende markt. “Concurrentie op prijs en volumes alleen is geen recept voor duurzame groei. De transitie in de Nederlandse agro-foodsector naar verduurzaming, meer kwaliteit en meer innovatie kunnen we goed vertalen naar onze export.” De regering wil daarom dat het agrarisch bedrijfsleven meer accent legt op hoogwaardige, onderscheidende producten. Daarnaast wordt de export van agro-kennis en technologie sterker ondersteund.

Ontwikkeling kwaliteitslabels

Om duurzaam geproduceerde Nederlandse kwaliteitsproducten sterker te positioneren op de wereldmarkt werkt Van Dam samen met de sector onder meer aan de ontwikkeling van kwaliteitslabels, waarmee ‘Made in Holland’, komt te staan voor betaalbare, hoogwaardige producten. Verder komen kennis, innovatie en technologie centraal te staan tijdens toekomstige handelsmissies. Ook krijgen start-ups en innovatieve agro-bedrijven een vaste plek binnen economische missies. Daarnaast introduceert Van Dam aparte technologische matchmakingsmissies voor bedrijven, onderzoeksinstituten en technologiecentra. In 2017 worden de eerste drie van deze missies georganiseerd.

Foto: Agrobrichtenbuitenland.nl