Wageningen University & Research (Wageningen UR) heeft de eerste resultaten binnen van aanvullend onderzoek bij de tomatenteelt onder full LED bij Lans Zeeland. In opdracht van Kas als Energiebron voerde Wageningen UR extra metingen uit naar de temperatuur- en lichtverdeling in de kas bij de full-LED belichting.

Wageningen UR gebruikt het ClimaLED3 systeem van Qwestland voor het full-LED experiment bij Lans Zeeland. Dit lichtsysteem bevat een kleine ventilator die de warmte van de lampen naar beneden blaast. Het doel van de metingen van Wageningen UR was om in kaart te brengen welke gevolgen het naar beneden blazen van de lampwarmte heeft.

Hogere koptemperatuur

Het onderzoeksteam sprak vooraf de verwachting uit dat het naar beneden blazen van de lampwarmte leidt tot een hogere temperatuur van de koppen van het gewas. Uit waarnemingen van een warmtebeeldcamera en geventileerde temperatuursensoren bleek dat het afblazen van lampwarmte inderdaad voor een hogere koptemperatuur zorgt.

Verschil SON-T en full-LED

Aanvullende rookproeven bevestigden dat de luchtbeweging vanuit de lampen niet verder reikt dan de kop van het gewas. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur onder in het gewas lager ligt dan in de kop van het gewas. Dit temperatuurverschil blijkt zelfs groter te zijn dan bij belichting met SON-T lampen, in tegenstelling tot wat het onderzoeksteam vooraf verwachtte. De stralingswarmte van SON-T lampen blijkt dus dieper in het gewas te reiken dan de convectieve warmte van LED-lampen.

Lager warmtegebruik

Een andere opvallende bevinding van Wageningen UR was dat de kas met LED-belichting 10% minder warmtegebruik nodig had dan een nabijgelegen kas met een vergelijkbaar elektriciteitsgebruik en SON-T lampen. De kas van Lans Zeeland realiseerde daarnaast een kastemperatuur die 1°C hoger lag dan de kas met SON-T belichting en had een RV die 6% lager lag. Een opmerkelijk gegeven, aangezien de algemene opvatting is dat LED-belichting tot meer warmtegebruik leidt.

Minder egale lichtverdeling

De metingen van Wageingen UR wezen verder uit dat LED-lampen op kophoogte (1,9 meter onder de lamp) een minder egale lichtverdeling hebben dan SON-T lampen. Dit komt doordat LED-lampen iets meer naar beneden toe schijnen dan de de breedstralende SON-T belichting. Dieper in het gewas is de lichtverdeling van beide manieren van belichting ongeveer gelijk.

Te vroeg voor conclusies

Volgens Kas als Energiebron is het nog te vroeg om te zeggen of de ongelijke lichtverdeling bij LED-belichting nadelig is voor de productie. Tijdens de teelt komen alle gewaskoppen na verloop van tijd een keer recht onder een van de lampen te hangen. Verder blijkt uit de metingen van het onderzoeksteam dat de temperatuur recht onder de lampen circa 1 °C hoger ligt dan tussen de lampen in. Dit kan een voordeel zijn op het moment dat het gewas meer licht krijgt.

Bron en foto: Kas als Energiebron.

Gerelateerd