Glastuinbouw Nederland heeft weer diverse cursussen voorbereid om telers, teeltmanagers en adviseurs de beginselen en de fijnere kneepjes van Het Nieuwe Telen bij te brengen. Themaspecialist Energie en Digitalisering Robert Solleveld heeft er zin in. “We kunnen weer aan de slag met groepsbijeenkomsten”, zegt hij opgetogen. “We willen zoveel mogelijk gewasgerichte groepen formeren en maatwerk bieden, zodat de cursisten ook van elkaars ervaringen kunnen leren. Er staan echt leuke dingen op stapel.”

Anders dan vorig jaar, toen de coronamaatregelen groepsbijeenkomsten vrijwel onmogelijk maakten, gaat Solleveld er van uit dat persoonlijk contact en interactie tussen cursisten voor de gewenste verrijking kunnen zorgen. “Dat werd vorig jaar, toen de cursussen online werden aangeboden, echt gemist. Het zorgde ervoor dat sommige cursisten afhaakten, wat natuurlijk heel jammer is”, zegt hij. “Ik ben blij dat we het persoonlijke element nu niet hoeven te missen. Dat geldt overigens ook voor de vier cursusleiders.”

Maatwerk

Die docenten zijn Annemiek Bosma, Peter Geelen, Hans Pronk en Jan Voogt. Volgens Solleveld zullen zij bij de start van iedere cursus ook inventariseren in hoeverre de deelnemers specifieke vragen of uitdagingen hebben in hun teelt, zodat die nadrukkelijk aan de orde kunnen komen. “Maatwerk staat hoog in het vaandel”, legt hij uit. “Het rendement van de cursussen zit hem niet zozeer in het opkrikken van de theoretische kennis van de deelnemers, maar in de toepassing daarvan in de praktijk. Hoe beter je aansluit op de beleving van de cursisten, des te hoger het rendement wordt.”

Aftrap tomaat en chrysant

De voorbereidingen van de Tomaten Academy, waaronder het op dit gewas toegesneden cursusaanbod wordt geschaard, zijn nu vrijwel afgerond. Vooralsnog staan er drie cursussen op het programma. De uitrol voor chrysant volgt over één tot twee weken. Solleveld: “De bijzondere aandachtspunten worden momenteel op een rij gezet. Voor dit gewas kun je daarbij denken aan de verschuiving naar LED en het wegvallen van stralingswarmte vanuit de SON-T lampen die altijd werden gebruikt. Wat betekent dat voor de knopaanleg en voor de vochtbeheersing in de kas tijdens de kritische perioden?”
Het leuke en leerzame is dat de input niet alleen van de docenten afkomstig is, maar ook van de deelnemers zelf. “Hun inbreng kan tot interessante discussies leiden en tot een beter begrip van Plant Empowerment, zoals Het Nieuwe Telen tegenwoordig ook wordt genoemd. Ik verwacht dat hiervoor in meerdere gewasgroepen animo is.”

Vraag blijft groot

Het programma Kas als Energiebron, dat de cursussen financieel mede mogelijk maakt, biedt ook ruimte voor in-company trainingen. Volgens Solleveld is daar behoefte aan. Hij tekent hier wel bij aan dat de capaciteit om daarin te voorzien gelimiteerd is. “Voor de langere termijn werken we aan verbreding van het docentencorps. De cursussen slaan geweldig aan en de vraag zal de komende jaren groot blijven, schatten wij in. We zijn in gesprek met diverse onderwijsinstellingen op middelbaar en hoger beroepsniveau.”
Het actuele cursusaanbod (de verwachting is dat er over enkele maanden zeven groepen actief zijn) wordt vermeld op de websites van Kas als Energiebron en Glastuinbouw Nederland. Daar kunnen geïnteresseerden zich tevens aanmelden.

Tekst: Jan van Staalduinen