Op 10 juli meldde toelatingshouder UPL dat het voor vruchtgroenten belangrijke fungicide AATerra tijdelijk niet geleverd kan worden. Het gemis doet zich vooral voelen in de komkommerteelt, waar het middel een cruciale rol speelt in de bestrijding van Pythium. Gewasbeschermingsspecialist Roel Hanssen van Mertens spreekt van een heel slecht moment: “Zonder dit product kan Pythium bij oplopende temperaturen gemakkelijk toeslaan. Gelijkwaardige alternatieven zijn niet voorhanden.”

Door een probleem in de productie en levering van de actieve stof kan UPL de veiligheid niet garanderen en moet het de productie tijdelijk staken, mogelijk zelfs tot het einde van dit jaar. Vanwege de beperkte voorraad in het handelskanaal en bij telers verwacht Hanssen dat sommige telers het nu al zonder het belangrijkste middel moeten stellen.
“Dit komt hard aan, want gelijkwaardige alternatieven zijn niet voorhanden”, licht hij toe. “AATerra bestrijdt Pythium het allerbeste, waardoor de ziektedruk in de wortelomgeving flink wordt gereduceerd.  Andere chemische middelen, zoals Previcur en ProPlant, doen dat in mindere mate.”

Breed inzetten op preventie

De adviseur raadt telers aan om juist nu volop in te zetten op preventie, onder andere met de genoemde middelen. “Als je eenmaal Pythium in je gewas hebt, is het dweilen met de kraan open. Ik zou daarom ook biostimulanten meegeven aan het water, zoals de trichoderma’s Trianum of Asperello en het bacteriepreparaat Serenade. Daar moet je niet mee wachten tot de laatste fles leeg is. Deze biostimulanten vormen een beschermende ring rond de wortels, waardoor Pythium minder kans krijgt om binnen te dringen. Nu inzetten helpt om het gewas minder vatbaar te maken. Dat is hard nodig, want de temperaturen lopen op en in langdurig warme perioden slaat Pythium heel snel toe. Komkommer houdt zijn voeten ’s nachts graag koel.”

Koel gietwater

Een praktische tip om verlichting te brengen in de wortelomgeving, is het verstrekken van vers, koel gietwater. “Op een gegeven moment wordt ook dat misschien lastig, maar laat het water in elk geval zo min mogelijk opwarmen. Alle beetjes helpen.”
Volgens de komkommerspecialist heeft de fabrikant inmiddels aangegeven dat de productie van het effectieve fungicide mogelijk eerder is te hervatten. “Begin oktober is de zaak misschien weer op orde, daar wordt in elk geval hard naar toe gewerkt. Dat is beter nieuws dan het eerste bericht, maar voor de derde planting komt het in feite te laat. Het kunnen dus moeilijke maanden worden voor de komkommerteelt. Afhankelijk van het weer kan het mee- of tegenvallen, maar augustus is wat dat betreft niet al te best begonnen. Het zal moeite kosten om het wortelmilieu schoon en vitaal te houden, maar veel meer kun je niet doen.”

Tekst: Jan van Staalduinen