Wageningen University & Research doet onderzoek in recirculerende teeltsystemen naar de rol van organische stoffen, zoals wortelexudaten en opgelost organisch materiaal uit groeimedia.

In de eerste fase van het project is bemonsterd bij een tomaten- en een phalaenopsisbedrijf, om inzicht te krijgen in de relatie tussen deze organische stoffen en microbiologie in het water en rond de wortels. We gebruiken Next Generation Sequencing om schimmels en bacteriën te identificeren en qPCR om microbiële functies te bestuderen, door te kijken naar specifieke genen.

Microbiologische status meten en beïnvloeden

Vanaf september 2023 wordt onder gecontroleerde omstandigheden in drie korte teeltrondes een vervolgstap gezet. We onderzoeken de invloed van verschillende waterbehandelingen op de microbiologie rondom de wortels. Verder kijken we of we de omzetting van organische moleculen kunnen sturen. Het uiteindelijke doel van het project is het ontwikkelen van een praktische tool waarmee telers de microbiologische status van het teeltsysteem kunnen meten en beïnvloeden.
Dit PPS OSIRES project wordt gefinancierd door de Topsectoren T&U en Watertechnologie, Stichting Kennis in je Kas, Innovatiefonds Hagelunie en Interpolis, gewascoöperaties tomaat en potorchidee en toeleverende bedrijven. Het is een samenwerking tussen WUR, KWR en Stichting Control in Food & Flowers.

Tekst: Jim van Ruijven