In het voorjaar liet Jansen Paprika op twee bedrijfsruimten 2.400 zonnepanelen plaatsen. “Daar hebben we veel profijt van”, zegt vennoot Ron Jansen. “We hadden ook plannen voor e-ketels, maar denken nu eerder aan batterijen die we ’s nachts kunnen leegtrekken. Qua teelt loopt alles redelijk volgens plan, ondanks de Fusarium die ook bij ons in de matten zit. Uitval is er nog niet, maar we gaan de nieuwe teelt wel anders aanvliegen om de schimmel minder kansen te geven.”

Begin februari deed Ron Jansen verslag van de start van de teelt en ging hij in op de verdere plannen voor verduurzaming van het familiebedrijf, dat twee teeltlocaties heeft in Andijk en participeert in een geothermie- en een biomassacentrale. Slechts op één locatie staan WKK’s.

Zonnepanelen

In het voorjaar zijn de bijna 2.400 geplande zonnepanelen geïnstalleerd op de bedrijfsruimten (oost-west oriëntatie), die op zonnige zomerdagen 0,5 MW stroom kunnen opwekken. “De maandelijkse stroomrekeningen vallen nu gemiddeld ruim 50 procent lager uit dan vorig jaar”, stelt de teler tevreden vast. “In juli 2022 moesten we ongeveer 17.000 euro betalen, dit jaar minder dan 2.500 euro. Daar word je wel blij van.”

Batterijen

Begin dit jaar studeerden de ondernemers nog op de aanschaf van e-ketels. “De plannen daarvoor zijn op een zijspoor gezet”, zegt Jansen. “We onderzoeken nu of batterijen een betere optie zijn. Op de locatie zonder WKK maken we op zonnige dagen meer stroom dan we direct kunnen gebruiken. Levering aan het net is niet altijd mogelijk of interessant, maar batterijen met opgeslagen zonnestroom zouden we ’s nachts kunnen leegtrekken voor de warmtepomp en de ventilatoren voor luchtcirculatie.”

Lagere plaagdruk

Over het verloop van de teelt tot nu toe zijn de broers Ron en Ivo tevreden. “Bij de start kwamen we wel wat zon tekort, maar in de loop van april werd het beter en dat bleef zo tot juli. De aanvoer was landelijk goed gespreid en daardoor bleven de prijzen lang op een beter niveau dan momenteel.”
De ziekte- en plaagdruk is dit jaar duidelijk lager dan vorig jaar, vertelt Ron Jansen. “Luisplekken worden goed weggegeten door een nieuw, zwart/wit lieveheersbeestje. Trips is redelijk onder controle, al ben ik niet erg tevreden over Orius. We hebben er 14 per vierkante meter uitgezet, maar ik zie ze nauwelijks terug in het gewas.”

Fusarium

Veel paprikabedrijven kregen vorig jaar en dit jaar last van sterk verhoogde plantuitval door Fusarium, waarvoor nog geen eenduidige oorzaak is aangewezen. Geldt dat ook voor Jansen Paprika?
“We hebben wel Fusarium in de matten, maar dat heeft nog niet tot uitval geleid”, antwoordt de teler. “We zien wel dat sommige planten minder goed groeien en produceren. Desondanks ligt de teelt goed op koers.”
De teeltverantwoordelijke vennoot is er van overtuigd dat de verhoogde fusariumdruk niet is toe te schrijven aan het watersysteem. “We druppelen regelmatig Asperello en ProPlant mee en houden het systeem schoon met waterstofperoxide. Bovendien bemonsteren we meer dan gebruikelijk en ook daaruit blijkt dat er niets mankeert aan het water en aan de ontsmettingsinstallaties.”
Jansen vermoedt dat de planten kwetsbaarder zijn voor Fusarium door een combinatie van koeler telen, een iets vochtiger kasklimaat en een hoge plantbelasting in verhouding tot de hoeveelheid licht. “Voor de nieuwe teelt gaan we uit van iets forsere planten met een iets hoger geplaatste eerste zetting, zodat de plant meer energie kan leveren. Ik denk ook dat we een iets hogere temperatuur zullen aanhouden. Daarmee denken we Fusarium minder kans te geven.”

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld: Marleen Arkesteijn