Met een totale investering van ruim 2,4 miljoen euro kunnen technische toeleveranciers in de tuinbouw gebruik maken van faciliteiten voor vraaggestuurde innovatie en praktijkvalidatie gericht op buitenlandse expansie. Die toezegging kreeg het Fieldlab FreshTeq, een initiatief van InnovationQuarter, eind 2016 vanuit het programma Kansen voor West II. Ook kunnen de bedrijven hiermee ondersteuning krijgen bij hun productontwikkeling, zowel technisch als financieel.

Het Fieldlab FreshTeq is een van de twee onderdelen die de internationalisering van de Nederlandse glastuinbouw een extra impuls moet geven. Het andere onderdeel, FreshTeq.NL, zorgt voor de businessontwikkeling. Die nieuwe business ontstaat vanuit de snel groeiende internationale vraag naar integrale tuinbouwoplossingen voor voedselvoorziening. Het Fieldlab FreshTeq zorgt voor het uitwerken en testen van de technische innovaties die daarvoor nodig zijn.

Tuinbouwsector verbreden

De beide organisaties willen zo op een radicale wijze de tuinbouwsector verbreden. Van een sector die zelf groente, fruit en bloemen teelt en exporteert, naar een sector die teelttechnische kennis, technologie en systemen exporteert om lokaal vers, betaalbaar, gezond, duurzaam en smakelijk voedsel te telen. Juist in snel ontwikkelende landen als China, India, Mexico, de Noord-Afrikaanse landen is er vraag naar tuinbouwkennis en -systemen om een betrouwbare aanvoer van vers voedsel te garanderen.

Vraag rond megasteden

Volgens de FreshTeq organisatie heeft de Nederlandse tuinbouwsector alles in huis om die vraag, vaak rondom megasteden, in te vullen. Dit biedt de sector een grote kans op groei. Die markt is zo groot dat er voor alle ondernemingen kansen liggen. Daarvoor is wel een krachtenbundeling noodzakelijk willen de Nederlandse bedrijven een sterke posities veroveren in de opbouw van deze vers-voedselketens wereldwijd, ten opzichte van internationale concurrenten.

Bundeling van krachten

FreshTeq.NL wil via bundeling van krachten een (pre-)competitieve businessontwikkeling opzetten. Op die manier kan de sector via sterke consortia geselecteerde businessposities en -projecten in specifieke regio’s te veroveren. Dit kunnen er tientallen worden, van wisselende samenstelling per consortium. Deze consortia krijgen te maken met innovatievraagstukken, verzoeken om opleiding en training en om demonstraties van Nederlandse technologie. Veel van deze verzoeken kunnen de consortia neerleggen bij de tweede pijler van FreshTeq, het Fieldlab FreshTeq. De eerste internationale consortia worden nu gevormd en de eerste innovatieprojecten gedefinieerd. Binnenkort wordt het Fieldlab FreshTeq geopend en het aanbod aan MKB en andere bedrijven concreet gemaakt.

Gerenommeerde partijen

Fieldlab is een samenwerking van Demokwekerij Westland, Wageningen University & Research (WUR), Technische Universiteit Delft (TU Delft), TNO en InnovationQuarter. Stichting GreenPort HortiCampus is penvoerder. Het fysieke Fieldlab wordt opgestart in de huidige vestiging van de Demokwekerij en verhuist naar het WOW-centrum in Naaldwijk in de loop van 2017. Kansen-voor-West II investeert in het Fieldlab een klein miljoen aan investeringsmiddelen, uit Europese (EFRO) en rijksmiddelen. In de voorbereiding heeft Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een bijdrage geleverd.

Bron/foto: InnovationQuarter en Demokwekerij.

Gerelateerd