Wat is schaalvergroting? In de glastuinbouw lijkt het vooral om meer, veel meer hectares te gaan, maar klopt dat wel? De Dikke van Dale komt met een opvallende omschrijving: ‘het verschijnsel dat in de moderne maatschappij alles op steeds grotere schaal plaatsvindt of zich doet gelden, zowel in de mogelijkheden als in de problemen en gevaren.’ Dat steunt me in mijn gedachten, want schaalvergroting is niet voor iedereen weggelegd. Het zijn de motivatie en visie van de medewerkers die bepalen of groeimogelijkheden reëel en van meerwaarde zijn.

Grote bedrijven zetten ogenschijnlijk eenvoudig de stap naar nog groter, maar de stap van middelgroot naar groot is niet zo eenvoudig. Die groei vergt het nodige van je team en je organisatie. Dat proces moet bovendien bij je passen; je rol als ondernemer verandert. Anderen binnen je bedrijf krijgen de ruimte om ingrijpende keuzes te maken. Kun je daar mee omgaan? Kun je nog wel rustig slapen als ook de mogelijke problemen in schaal toenemen?

Groei betekent niet per definitie meer meters. Als bedrijf kun je op meerdere vlakken en manieren groeien. Is het ook een vorm van schaalvergroting als je zelf een stapje terug doet en medewerkers meer ruimte geeft om zich te ontwikkelen en bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van je bedrijf? Groei is naar mijn mening ook een sterkere organisatie, een betere productie, hogere omzet, of wellicht zelfs een andere teelt. Het klinkt minder spectaculair dan uitbreiding met tientallen hectares, overname van de buurman, of een tweede of derde bedrijf op een opkomende, nieuwe tuinbouwlocatie, maar het kan wel een enorme persoonlijke ontwikkeling betekenen van jou én van je vaste team.

Ruimte voor jezelf creëren is een mooie uitdaging, die je organisatie naar een hoger niveau kan tillen. Als ondernemer krijg je zodoende de mogelijkheid om ook naar andere facetten van de glastuinbouw te kijken en daar je voordeel mee te doen. Schaalvergroting kent vele facetten en gaat verder dan meer glas of meer paprika’s. Het is een keuze die begint met kritisch kijken naar jezelf, je bedrijf en je organisatie. Een groot ondernemer biedt meer garantie op succes dan puur een groot bedrijf.

Maikel van den Berg
Paprikateler in Bleiswijk

Gerelateerd