In de PPS Glastuinbouw Waterproof werken we sinds 2012 samen met LTO Glaskracht Nederland en andere partners aan vraagstukken rond duurzaam gebruik van water en nutriënten in de glastuinbouw.

De korte termijn is gericht op de verplichting per 2018 om gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater te zuiveren. Gezamenlijk is onderzocht welke zuiveringstechnologieën geschikt zijn voor de tuinbouw en hoe deze het beste kunnen worden toegepast. Er is nu ook een tool beschikbaar die telers helpt bij deze keuze.

Het langetermijndoel is nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (2027). Voor substraatteelten zijn oplossingen ontwikkeld voor knelpunten die leiden tot lozingen. Emissieloos telen wordt voor steeds meer teelten haalbaar, maar er blijkt wel behoefte te zijn aan meer zekerheid over de waterkwaliteit. Hiervoor is de Fytotoxkit (aantonen groeiremming) beschikbaar en wordt nu een nutriëntenmonitoring- en bewakingssysteem ontwikkeld.

Sinds vorig jaar werken we in Glastuinbouw Waterproof ook nauw samen met de Topsector Water. Er zijn twee projecten gestart met aandacht voor zuiveren met actief kool, andere waterstromen dan drainwaterlozingen en knelpunten rond natrium en andere ongewenste stoffen.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd