Op 28 november vond in het World Horti Center het Future Trends en Innovations Event plaats. Tijdens dit hoofdzakelijk voor de toeleverende industrie georganiseerde event gaf Egon Janssen van TNO een presentatie over de nieuwste ontwikkelingen rond rekentools voor kassenbouwers en installateurs, en de nieuwe Europese kassenbouwnorm. Deze rekentools bevorderen een level playing field voor kassenbouwers én versterken onze exportpositie in kassenbouw en teelttechnologie.

Aan een nieuwe Europese kassenbouwnorm is de afgelopen jaren hard gewerkt door brancheorganisaties en kennisinstellingen in met name Nederland, Duitsland en Frankrijk. De norm EN 13031 is zodanig geactualiseerd en breed gedragen, dat deze de NEN-norm vanaf medio 2020 vervangt. “Eén allesomvattende norm binnen Europa is simpelweg heel goed nieuws voor de bouwers, die hun producten hierdoor eenvoudiger kunnen exporteren”, aldus de kassenbouwexpert.

Simulatieprogramma

Bij het ontwerpen van een kas bepalen kassenbouwers met het simulatieprogramma SIOM (Systeem Integratie en Optimalisatie Model) en het rekenprogramma CASTA de meest optimale ontwerpvariant. SIOM heeft een uitgebreide database met specifieke componenten en systemen voor de glastuinbouw, zoals de kasconstructie, verwarming, ventilatie, koeling en irrigatie. Met deze tool, die door TNO en Hortivation is ontwikkeld en twee jaar geleden werd geïntroduceerd, zijn verschillende ontwerpvarianten van een kas met elkaar te vergelijken.
Janssen: “Op basis van de locatie geeft SIOM informatie over lokale bronnen zoals zonuren, neerslag, grondwater en energie. Momenteel beschikken 12 turnkey kassenbouwers over dit simulatieprogramma. Zij kunnen hiermee waardevolle informatie genereren over terugverdientijden, bedrijfsresultaten en efficiëntie. Het programma wordt komend jaar uitgebreid met specifieke installaties, zoals assortimenten van schermdoeken, glastypen en dergelijke. Daaraan is met name bij turnkey projecten grote behoefte.”

Rekenen met satellietdata

Het in 1989 geïntroduceerde rekenprogramma CASTA/Kassenbouw beschikt vanaf januari over de GPS-toolbox en de nieuwe Europese kassenbouwnorm. Deze toolbox zorgt ervoor dat alle voor het ontwerp relevante omgevingsdata (o.a. bodemkundig en klimatologisch) realtime worden verzameld vanuit diverse online bronnen en direct worden toegepast in het rekenprogramma. “Dit zorgt wereldwijd voor een level playing field in de kassenbouw”, aldus Janssen. “Wanneer iedere aanbieder volgens dezelfde uitgangspunten en normen een bestek kan opstellen, is het eenvoudiger om dat waarin jij onderscheidend bent uit te lichten. We passen CASTA elk jaar aan, zodat deze voldoet aan de laatste normen. Vanaf 2020 is dat de nieuwe Europese kassenbouwnorm EN 13031. Ook implementeren we nieuwe innovaties, zoals GPS Norm en GPS Global.”

Tekst: Jan van Staalduinen