Eén van de hoofdtaken van het Smart Materials-project is vorig jaar voltooid. Er werden kassimulatiemodellen gebruikt om het potentiële effect van slimme kasdekken met schakelbare optische filters te onderzoeken op het microklimaat, gebruik van bronnen en gewasprestaties.

Tot voor kort was het gebruik van tijdelijke coatings of schermen de enige mogelijkheid om de hoeveelheid en de kwaliteit van het licht dat het gewas in een kas bereikte te wijzigen. Drie hoofdgroepen van filters werden geïdentificeerd en gesimuleerd: filters die zowel PAR- als NIR-straling reflecteren, die selectief alleen het NIR-gedeelte reflecteren en die de FIR reflecteren.

Verschillende klimaatregio’s en kastypes werden geanalyseerd om rekening te houden met variabele scenario’s. De resultaten wijzen op een belangrijke potentiële verbetering van het microklimaat en de opbrengst door gebruik van schakelbare optische filters voor alle geanalyseerde klimaten. Zelfs als de optische eigenschappen niet optimaal zijn. Voor sommige van de gesimuleerde filters zijn er alternatieven die even goed presteren (thermische/energiebesparende schermen). Verder onderzoek is nodig om de technische en economische haalbaarheid van deze theoretische filters te analyseren.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd