Bij veel tomatentelers met onbelichte teelten begint het gewas nu te bloeien. Het is dan belangrijk dat je de hommels op het juiste moment loslaat uit hun nestkasten voor de bestuiving. Om de beestjes op gang te krijgen, is het raadzaam om het schermdoek de eerste uren van de dag open te houden, zodat er voldoende UV-licht de kas instraalt.

Zeker de eerste dagen van de bloei hebben de hommels natuurlijk licht nodig om op gang te komen. Zet de nestkastjes met de opening naar het zuiden, zodat de zon erin schijnt. Wat is nu het juiste moment om hommels in te zetten? Bij voorkeur pas wanneer zo’n 20% van de planten bloeit, eerder is het niet effectief omdat ze te weinig stuifmeel vinden in de kas.

Oude volken verwijderen

Momenteel wordt onderzocht of hommels een rol hebben in de verspreiding van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus. De uitkomst tot nu toe is dat overdracht van ToBRFV door hommels niet geheel is uit te sluiten. Het is daarom raadzaam om oudere volken en nestkasten te verwijderen en af te voeren, zodra hun activiteit afneemt. Gemiddeld is de effectiviteit van hommels na circa twee maanden voorbij. Het zijn kleine aandachtspunten, maar die kunnen net de missing link zijn in de puzzel van een schone en succesvolle teelt.

Zachte winter

Het is een zachte winter, met veel donkere dagen en dat heeft zijn weerslag op het gewas. In zulke winters blijkt dat het plaatsen van vaste plastic folieschermen vrijwel geen zin heeft gehad. Sterker nog, ze zitten eerder in de weg en zorgen voor te veel vocht in de kas, wat weer energie kost om dit weg te krijgen met extra ventileren. Er is inmiddels zoveel kennis opgedaan met beweegbare schermen. Daardoor zijn vaste schermen vaak overbodig. Vaste plastic folieschermen zijn eerder een last dan een lust.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy