In de wintermaanden worden energieschermen veelvuldig ingezet om het klimaat te sturen en natuurlijk om energie te besparen. Gedurende de nacht, maar ook steeds vaker op de dag, wordt het energiescherm gesloten om het groeiklimaat verder te optimaliseren. Gestimuleerd door nieuwe kennis opgedaan binnen Het Nieuwe Telen en de economische noodzaak tot kostenbesparing, is het aantal gemaakte schermuren binnen veel teelten de laatste jaren fors toegenomen.

Bovendien komen we steeds vaker dubbele schermen tegen waarmee we nog meer energie kunnen besparen met daarbij goede teelttechnische resultaten. Ik constateer vaak tijdens een gesprek over de gevoerde klimaatstrategie – als we de gewasstand en groeisnelheid bespreken – dat bij veel telers de kasluchttemperatuur nog steeds het belangrijkste referentiekader is. Het belang van planttemperatuur wordt door velen wel onderkend maar afgedaan met de opmerking ‘het is zo lastig om de planttemperatuur betrouwbaar te meten’. Daar is net even wat minder aandacht voor dus. Een misvatting, want het is echt de temperatuur van de plant die de groeisnelheid en sturing van een gewas bepaalt.

Hogere planttemperatuur

Bij een gesloten scherm in de nacht is de plantemperatuur al snel 1-1,5 graad warmer dan wanneer het scherm geopend is. Als er een tweede scherm wordt gesloten, komt daar zomaar een graadje bij. Overdag heeft ook het sluiten van schermen invloed, bij wat meer instraling zie je de planttemperatuur dan vaak juist weer zakken. Invloeden van verwarming en belichting maken verschillen tussen temperatuur van gewas en kas vaak nog groter.

Goede meetopstellingen en meetpunten

Om adequaat en scherp te telen is het dus van belang om de planttemperatuur goed in beeld te hebben. Hiervoor zijn goede meetopstellingen en vooral ook voldoende meetpunten noodzakelijk. Dit kost best de nodige inspanning en soms moet er ook nog worden geïnvesteerd. Maar het is, denk ik, als teler wel heel nuttig als je echt weet hoe je gewas er voor staat.
Meet niet alleen de kas, het gaat om het gewas.

Tekst: Peter Klapwijk, Teeltadviseur 2Harvest.

Gerelateerd