Het einde van het jaar is bijna in zicht. Voor sommige telers is de start van de nieuwe teelt al begonnen of ze staan kort voor het planten. Voor de overige komkommertelers duurt het nog even. Het jaar 2019 is voor de meeste komkommertelers een redelijk jaar geweest wat betreft rendement.

Na een aarzelend begin qua prijzen is dit in de zomer weer flink rechtgetrokken. Producties zijn over het algemeen lager geweest dan in 2018 mede door ongeveer 5-7% minder licht.

Hygiëneprotocol

Komkommerbontvirus heeft op meerdere bedrijven gezorgd voor een productiederving van 10-20 vruchten/m². Een slecht werkende waterontsmetting is ook dit jaar weer op enkele bedrijven de aanleiding geweest voor een zeer snelle en massale uitbreiding van virus. Frequent een scan maken van het ontsmet water kan misschien veel narigheid voorkomen.
Door tijdig te signaleren, de juiste acties ondernemen wat betreft rijen afbakenen en de planten verwijderen, is er veel minder kans op uitbreiding. Telers die geen herfsttomaten hebben staan, hebben de afgelopen weken flink gewerkt om de boel weer virusvrij te krijgen.
Een goed hygiëneprotocol in combinatie met voldoende tijd uittrekken is noodzakelijk. Door tijdsdruk vergeten telers sommige zaken of ze werken onvoldoende systematisch. Degene die nu nog herfsttomaten in de kas heeft staan, zal het schoonmaken van de kas in veel gevallen naar het nieuwe jaar schuiven.

Geen uitbreiding areaal

Voor 2020 zullen we geen grote verschuivingen zien wat betreft rassen en arealen. Enkele tomatentelers zullen als gevolg van het ToBRFV-virus overstappen, maar dit zal geen grote areaalverschuiving geven omdat er ook enkele stoppers zijn.
De hogedraadteelt blijft qua areaal gelijk en dat geldt eveneens voor de belichte telers. De telers met zo’n 100 mmol belichting zullen vanaf volgende week gaan planten. Op de bedrijven met 160-210 mmol belichting is al geplant en zijn ze zelfs al aan het oogsten. Ook zijn enkele kassen met vroege onbelichte komkommers geplant. Bij de traditionele teelten zien we grote regio verschillen tussen de plantdata van de eerste teelt. In bepaalde gedeeltes van het land gaan komkommertelers dit jaar enkele dagen tot ongeveer één week later planten.

Starten met jongere planten

Bij de belichte teelt is het zaak om voldoende groot blad te maken in de kas om maximaal licht op te kunnen vangen. Bij de belichte teelt (90-100 mmol) schakelen meerdere telers daarom dit jaar over op jongere planten (25-28 dagen oud). Doel is meer wortel- en gewasontwikkeling te realiseren. Deze planten groeien door het zachte weer vlot weg, maar liggen nog niet voor op schema.
Snelheid is belangrijk om een goede vlotte weggroei te realiseren. Er moet daarom evenwicht zijn tussen de uren wel en niet belichten. Verder is het van belang wat je als teler wil met de eerste teelt: lang doorgaan (uithoudingsvermogen) of zo snel mogelijk de eerste 10-15 vruchten oogsten.

Voorkom te laag vruchtgewicht

Het aantal aan te houden vruchten is sterk afhankelijk van de hoeveel licht. Afgelopen jaren hebben we meermalen gezien dat de plantbelasting in maart veel te hoog is, waardoor problemen ontstaan met de kleur van de vruchten vanwege de te lange uitgroeiduur. Het vruchtgewicht is door de hoge plantbelasting dan te laag.
Oorzaak is vaak het te vroeg naar verdubbeling van de stengels gaan. Overweeg om later een scheut aan te houden in combinatie met wel of niet toppen. Gewasregistratie is daarbij essentieel om niet teveel vruchten te hebben in de nog donkere periode (februari/maart) van het jaar.
Winters met veel kou zien we door de klimaatverandering nog maar weinig. Ook dit jaar hebben we de laatste weken hoge temperaturen. Zorg voor een sterke celopbouw door voldoende EC mee te geven en door eventueel te luchten als de temperatuur en/of het vochtgehalte te hoog wordt.

Tekst: Peter Schreurs, Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting