Sendot heeft een mobiele sensor ontwikkeld die inzicht geeft in de fotosynthese-efficiency van de plant. Tuinders kunnen hiermee realtime zien hoe de plant omgaat met groeifactoren als temperatuur, instraling, CO2, zuurstof in de mat en VPD. Het instrument kan worden gebruikt om de plantgroei te controleren en beter te sturen.

Volgens Sendot zijn de huidige producten die de fotosynthese-efficiency meten veelal onderzoeksinstrumenten en zijn ze vaak lastig toe te passen voor teeltsturing. Daarom ontwikkelde het een handzaam en mobiel instrument, dat ook eenvoudig aangesloten kan worden op een klimaatcomputer. Hiermee kan de groei van de plant realtime worden gevolgd. De resultaten van deze fotosynthese-efficiency (EFF) sensor zijn vergelijkbaar met referentie meetinstrumenten, claimt de fabrikant uit Houten.

Plantstress voorkomen

De sensor bestaat uit een clip die aan het blad wordt bevestigd, waarna via het sensordisplay een meting kan starten. Naast deze ad-hoc meting kan de sensor in het veld loggen zodat de fotosynthese – eventueel in combinatie met de lichtintensiteit – realtime gemonitord kan worden. Het is belangrijk om in teelten een zo hoog mogelijke fotosynthese te realiseren. Een zeer lage fotosynthese-efficiency (<20-30%) is een teken van stress. Met behulp van de EFF-sensor kan eenvoudig worden gezien onder welke omstandigheden plantstress optreedt en hoe dit kan worden voorkomen.

Bron/foto: Sendot.

Gerelateerd