De vraag naar gewas- en substraatsensoren groeit snel en er worden nog steeds nieuwe typen ontwikkeld. Onderzoeker André van der Wurff weet wel waarom. “Sensoren ontginnen nieuwe teeltinformatie en stellen die 24/7 beschikbaar. Daar is de laatste jaren veel van geleerd. Telers passen die kennis en technologie gretig toe om hun teelt en bedrijfsvoering te optimaliseren. Wat helpt, is dat de meeste sensoren handzamer en betaalbaarder zijn geworden.”

De belangstelling voor en toepassing van sensoren wordt gevoed door wetenschappers en onderzoekers, waar Van der Wurff (Stichting Control in Food & Flowers, Groen Agro Control) deel van uitmaakt. Spraakmakende en grensverleggende initiatieven zoals de Autonomous Greenhouse Challenge doen ook een duit in het zakje.

Van data informatie maken

“De techniek schrijdt voort en geeft ons een steeds scherper beeld van wat er allemaal in en om planten gebeurt”, vertelt de R&D manager van Groen Agro Control. “Het duurt soms even om dat wat we zien goed te begrijpen. Dat is uiteraard nodig, want aan losse data heb je geen fluit. Je moet het kunnen interpreteren en vertalen naar acties. Die vertaalslagen leren maken is soms een uitdaging. Als het eenmaal is gelukt, kan het voor telers deuren openen naar nieuwe verbeterslagen. Dat zie je nu volop gebeuren.”

Fotosynthese-efficiëntie

Als voorbeeld noemt hij fotosynthese-sensoren met geïntegreerde PAR-meters, die op dit moment gretig aftrek vinden in (onder andere) de phalaenopsisteelt. “Deze apparaatjes geven realtime informatie over de fotosynthese-efficiëntie van de plant in relatie tot het groeilichtniveau. Je kunt er ook relaties mee vaststellen tussen andere variabelen en de fotosynthese-efficiëntie, zoals plant- en kastemperatuur, vochtdeficit en schermstanden. Door dergelijke parameters te laten variëren en te zien welke invloed dat heeft, komen verbeterpunten snel aan het licht.”

Virussensor op komst?

Van der Wurff heeft in zijn werk al veel met sensoren gepionierd. Hij droeg recentelijk bij aan de ontwikkeling van een mobiel multi-sensorplatform waarmee de fysische en microbiologische waterkwaliteit op willekeurige plaatsen in watersystemen is vast te stellen. Enkele plantenkwekers werken er al mee.
Momenteel beproeft hij prototypes van virussensoren, die het op termijn mogelijk moeten maken om de dreiging van bijvoorbeeld komkommerbontvirus te kwantificeren en realtime te volgen. “Daarbij is het voor telers wel van belang om te weten of het om actief virus gaat of om niet-actieve virusdeeltjes waar geen dreiging van uitgaat”, voegt hij toe. “Dat aspect wordt dus meegenomen in de ontwikkeling van deze nieuwe technologie. De doelgroep voor dergelijke sensoren is overigens veel breder dan alleen glastuinbouw.”

Tekst: Jan van Staalduinen