Slakken vormen in de teelt van cymbidium een ware plaag. Vraat aan het blad komt nauwelijks voor, hooguit wordt er soms aan jonge scheuten gevreten. Zodra de takken echter gaan strekken ontstaat er slakkenvraat aan de stelen, de bloemknoppen en de bloemen. Het komt soms voor dat 10 tot 15% van de productie op een bedrijf verloren gaat door slakkenvraat. Bestrijding met slakkenkorrels biedt onvoldoende soelaas. De nadruk ligt op dit moment op veel bedrijven dan ook op het beperken van de schade.

In de teelt van cymbidium vormen slakken al jaren een flink probleem. De slak die in deze teelt voorkomt is de Spaanse aardslak, die vrijwel ongevoelig is voor slakkenkorrels. In recent onderzoek is gebleken dat zelfs wanneer deze slakken worden bespoten met methaldehyde, de werkzame stof van Metarex Inov slakkenkorrels, de meeste slakken dit overleven. Chemische bestrijding is dus lastig.

Wegvangen

In het verleden is op diverse bedrijven geprobeerd de slakken handmatig weg te vangen. Hierbij werden aardappel- of komkommerschijfjes in de plant gelegd en werden de slakken die daar op af kwamen handmatig weggevangen. Op enkele bedrijven werd dit ook gedaan met bekertjes met biergist. Probleem hierbij is dat de slakken alleen ‘s nachts (in het donker) uit de pot omhoog kruipen, dus moet je ‘s avonds laat of ‘s ochtends vroeg – in het donker – de kas in om slakken te vangen. Bovendien is dit zeer arbeidsintensief en nooit volledig afdoende.

Zoutlaagje

Sinds vorig jaar zijn er goede ervaringen opgedaan met het spuiten van een kalisalpeteroplossing over de takken (400 gram kalisalpeter per 100 liter water). Door kalisalpeter over de knoppen en takken te spuiten, leg je een laagje zout over de takken. Dit heeft een afwerende werking tegen slakken. Ze gaan niet dood, maar vreten niet meer aan een tak die met zout is bedekt. Wel moet een teler deze bespuiting elke week of minimaal elke twee weken herhalen, om de uitgroeiende takken continu met zout te bedekken.
Hoewel met de bespuiting en met kalisalpeter slakkenvraat aan de takken grotendeels kan worden voorkomen, heeft dit geen bestrijdend effect. De slakken blijven dus aanwezig. Op dit moment vinden er op diverse bedrijven proeven plaats met ‘slakkenvallen’, bakjes met zemelen (slakken zijn dol op zemelen), waar de weekdieren in kruipen, maar bijna niet meer uit komen.

Aaltjes

Daarnaast werken diverse bedrijven met aaltjes (Phasmarhabditis hermaphrodita). De potten worden met een oplossing met deze aaltjes aangegoten. Hoewel hiermee op sommige bedrijven goede resultaten zijn behaald, was de werking op andere bedrijven nihil. Een duidelijke oorzaak voor dit verschil in werking is niet aangetoond.
Hoewel er gelukkig dus diverse oplossingsrichtingen zijn om het slakkenprobleem in cymbidium – en andere teelten – te tackelen, blijft het nog zoeken naar een definitieve oplossing voor dit probleem. Genoeg uitdagingen dus nog voor het slakkenonderzoek bij Wageningen University & Research en de diverse praktijkproeven die nu lopen.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau Van der Ende