Slechts 27% van de indoor vertical farms in de VS maakte vorig jaar winst, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse softwarebouwer Agrylist. Het meest winstgevend waren bedrijven met een indoor DWC (75%) en met een glazen of foliekas (67%). Bij container farms maakte de helft van de bedrijven winst.

Agrylist verwerkte de gegevens van 150 kwekers uit 8 landen, waarvan 81% uit de VS en 12% uit Canada. Bij de respondenten waren de volgende teeltsystemen in gebruik: hydroponics (49%), soil-based (24%), aquaponics (15%), aeroponics (6%) en hybride systemen (aquaponics, hydroponics en/of teelt in aarde, tevens 6%). Een glazen of foliekas was het meest populair (49%), gevolgd door een indoor vertical farm (30%), low-tech plastic tunnels (12%), een container farm (7%) of een indoor Deep Water Culture/DWC (4%).

Meer starters

Uit het rapport blijkt dat steeds meer bedrijven starten met indoor vertical farming: van gemiddeld 3 bedrijven in 2013 naar 9 bedrijven in 2017. Het aantal starters met een glazen of foliekas bleef in die periode gelijk met gemiddeld 4 bedrijven per jaar. Ook opvallend in deze periode is de opkomst van container farms, die vooral in het zuidwesten van de VS voorkomen. indoor vertical farms zijn relatief vaak te vinden in de midwest. De helft daarvan bevindt zich in stedelijke gebieden. De meest geteelde gewassen bij de respondenten waren bladgroenten (57%), kruiden (11%), microgroenten (6%), bloemen (10%) en tomaten (16%).

Winstgevendheid

Gemiddeld 51% rapporteerde winst in 2017. Bij indoor vertical farms is dat een flink stuk lager: slechts 27% van die bedrijven maakte winst. Dat werd alleen overtroffen door bedrijven met low-tech plastic tunnels: daarvan maakte slechts een kwart winst. Het meest winstgevend waren bedrijven met een indoor DWC (75%) en een glazen of foliekas (67%). Bij container farms maakte precies de helft van de bedrijven winst. De gemiddelde leeftijd van de winstgevende bedrijven was 7 jaar. De bedrijven die nog niet rendabel zijn, waren gemiddeld 5 jaar oud. Bedrijven met aquaponics (60%), hydroponics (58%), aeroponics en een soil-based systeem (50%) maken relatief vaak winst. Hybride systemen blijken zwaar verliesgevend. De hoogste marges werden gerealiseerd met blad- en microgroenten (40%), gevolgd door bloemen (30%) en tomaten (10%). Van de bedrijven die winst maakten noteerden de telers van bladgroenten met een hydroponics systeem in een kas de hoogste winstmarge (46%).

Energie en arbeid

Interessant is ook de vergelijking in kosten tussen indoor vertical farms en kassen. De indoor vertical farms gebruikten gemiddeld 16 uur per dag kunstlicht, jaarrond. Bij kleine indoor farms (<10.000 sqft) waren de energiekosten 12% van de totale operationele kosten. Bij grote indoor farms liep dit op naar 25%. Bij de bedrijven met kassen maakte 43% van de telers gebruik van kunstlicht, die in de winter gemiddeld 9 uur werden gebruikt. Bij de kleine bedrijven waren de energiekosten gemiddeld 11% van de operationele kosten, bij de grote bedrijven gemiddeld 8%, voornamelijk voor verwarming en koeling. Arbeid is echter de grootste kostenpost. Bij bedrijven met aquaponics bedragen die maar liefst 79% van de totale operationele kosten, bij indoor vertical farms 56%.

Technologieën

Ook is gevraagd naar de technologieën waar telers het meest enthousiast over zijn. Automatisering staat op nummer een, gevolgd door HVAC-apparatuur (verwarming, ontluchting en airconditioning). Op drie staat de koppeling tussen data-analyse, LED’s en sensoren. De meeste telers toonden interesse in sensoren die specifiek zijn voor voedingsstoffen. Vanwege de hoge kosten denken de meeste telers na over technologieën die de arbeidskosten kunnen drukken. Hoewel LED’s een van de dingen zijn waar kwekers het meest enthousiast over zijn, kwam het ook als tweede op de lijst met dingen waarvan kwekers denken dat ze te veel worden gehyped. Ver bovenaan op de lijst van twijfelachtige technologieën staan echter de container farms.

Start-ups

Maar liefst 71% van de indoor telers denkt met behulp van data-analyse hun opbrengst verder te kunnen verhogen, tot maximaal 30%. Dit staat dan ook bovenaan hun wensenlijst, gevolgd door klimaatregelsystemen. Van de respondenten zou 78% technologie van een start-up kopen, maar geven daarbij wel aan niet te willen fungeren als ‘beta-tester’. Ook moeten start-ups vanaf het begin samenwerken met kwekers om succesvol te kunnen zijn. Maar liefst 84% van de respondenten denkt in de komende vijf jaar hun teeltoppervlak uit te gaan breiden, vooral in de bladgroenten.

Bron: Agrylist, beeld: Mario Bentvelsen