Een goede smaak is een kans voor meerwaardecreatie in aardbei. Smaak is een complexe eigenschap waarin meerdere factoren een rol spelen.

Met het ontwikkelde instrumentele model is smaak nu kwantitatief te meten, met een goede verklaarde variantie (76%). Voor tomaat, blokpaprika en meloen is dit al langer mogelijk. Deze modellen worden toegepast in de veredeling om lijnen al in een vroeg stadium te screenen op smaak of dit in de teelt te monitoren. Zo heeft het model bij tomaat de standaard gezet voor smaakmetingen bij veredelaars en handelshuizen in de keten van verse tomaten in Nederland.

Een model voorspelt de output van een hedonisch consumentenpanel. Concreet bestaat de input uit instrumentele data zoals Brix, waarmee als output het smaakcijfer is te berekenen op een schaal van 0 (onaangenaam) tot 100 (aangenaam). Voordelen van dergelijke modellen zijn: sneller en goedkoper producten laten proeven door een panel; smaakcijfers kunnen worden verzameld en vergeleken tussen seizoenen en binnen seizoenen; er zijn minder vruchten nodig om een betrouwbaar cijfer te krijgen.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd