GroentenFruit Huis en Stichting Milieukeur (SMK) gaan samenwerken aan de vernieuwing van Milieukeur. Enkele uitgangspunten zijn dat de ambities ten aanzien van milieuwinst ten minste gelijk blijven en dat de eisen een kwalitatief goed product en economisch verantwoorde teelt mogelijk maken.

De Milieukeur certificatieschema’s voor open en bedekte teelten worden waar mogelijk praktischer en doelgerichter. De ambitie is om met de schema’s internationaal voorop te lopen met verduurzaming. De groente- en fruitsector heeft al langer de behoefte om te verduurzamen. De roep van diverse NGO’s en retailers heeft het proces versneld om te komen tot een certificeringssysteem, waarmee verduurzaming wordt geborgd.

Nieuw certificatieschema in 2018

De voorstellen voor verduurzaming van de groente-, fruit- en paddenstoelenteelt zijn ontwikkeld in een werkgroep met vertegenwoordigers van GroentenFruit Huis, LTO Glaskracht Nederland, NFO en Nefyto. Een begeleidingscommissie van SMK ontwikkelt de voorstellen voor herziening van het certificatieschema. Na toetsing door het College van Deskundigen worden deze voorstellen ter sprake gebracht in een hoorzitting. Dit college besluit uiteindelijk over de voorstellen. De ambitie is om dit proces in 2017 te doorlopen, zodat in 2018 de vernieuwde versie gecertificeerd kan worden.

Omdat de overschakeling naar Milieukeur voor veel telers en teelten nieuw is en het certificatieschema wordt herzien, zal het schema de komende seizoenen waarschijnlijk meerdere bijstellingen kennen. De keten zal veel energie steken in de begeleiding van telers om de verduurzamingsstappen mogelijk te maken, aldus Stichting Milieukeur.

Bron: Stichting Milieukeur