In Nederland zijn tot dusver vijftien aardwarmteprojecten gerealiseerd, maar wat zijn de mogelijkheden in de gebieden die daar nog geen gebruik van maken? Met de online QuickScan Aardwarmte van LTO Glaskracht Nederland krijgen telers inzicht in wat het potentieel is van de ondergrond in het gebied van hun bedrijf en of er qua wetgeving belemmeringen zijn. Door de vele olie- en gasboringen in Nederland is al veel bekend over de diepe ondergrond van Nederland.

TNO heeft deze informatie verzameld en vertaald in potentiekaarten voor onder andere aardwarmte. Een gebied heeft potentie wanneer op de juiste diepte een zandsteenlaag aanwezig is. Voor een gemiddeld project moet deze laag dikker zijn dan tien meter, water bevatten van meer dan 40ºC en een goede doorlaatbaarheid hebben.

Wetgeving

Naast de ondergrond speelt wetgeving een belangrijke rol bij het bepalen van de potentie van een gebied. Zo worden in Natura2000 gebieden, of op plaatsen waar olie- en gasboringen plaatsvinden, vaak geen vergunningen verleend. Daarnaast is het niet mogelijk om een vergunning aan te vragen in een gebied waar al een andere vergunning van kracht is.

Er is dus al veel informatie bekend, maar die is erg verspreid. Daarom zijn deze gegevens gebundeld en verwerkt in de QuickScan. Let op: De uitkomst van de scan geeft de potentie weer van een gebied en is dus niet doorslaggevend; geologisch onderzoek is en blijft altijd nodig.

Ga naar de QuickScan Aardwarmte.

Daan van Empel
LTO Glaskracht Nederland