Veel extra groeilicht zorgt voor een snelle groei van sla in de donkere maanden. Op onze locatie in Bleiswijk zijn afgelopen winter twee belichtingsproeven met sla op water uitgevoerd.

De verschillende slatypen konden al na ruim een maand worden geoogst met een gewicht van 300 tot 380 gram. De SON-T lampen (210 µmol/m2/s) brandden maximaal 16 uur per dag. De etmaaltemperaturen waren gemiddeld 17,3ºC en het CO2-niveau 950 ppm. Kwalitatief was de sla in het algemeen prima. Wel hadden de rode slatypen een donkerder kleur mogen hebben en de ijssla vertoonde een lange pit.

De lichtefficiëntie hing sterk af van slatype of -ras en de periode. Groene bataviasla behoorde bij de snelste groeiers. In de periode half januari tot half februari gingen de planten efficiënter met het beschikbare licht om dan in de daaropvolgende teeltperiode tot eind maart. Een 3 à 4 graden hogere water- of ruimtetemperatuur bevorderde de groei. Het elektriciteitsverbruik voor het extra licht was fors: in de eerste en tweede teelt respectievelijk 3 en 2,1 kWh per krop.

Tekst en foto: Wageningen UR.