Licht is de belangrijkste productiefactor voor de teelt van glastuinbouwgewassen. Om jaarrond een productie van hoogwaardige producten mogelijk te maken wordt steeds meer belicht.

In de praktijk worden voornamelijk hoge druk natrium (SON-T) lampen gebruikt, maar de ontwikkeling van nieuwe lichtbronnen zoals LED’s gaat snel. Een belangrijk voordeel van LED’s is de hogere energie-efficiëntie, tot 2,7 μmol/J vergeleken met 1,9 voor HPS.

Andere voordelen zijn dat ze licht geven in de gewenste kleur, waarmee een betere sturing van het gewas mogelijk wordt. Verder geven LED’s minder warmtestraling af waardoor de lampen dichtbij of in het gewas kunnen worden geplaatst zonder de gewastemperatuur te verhogen. Dit laatste is van groot belang bij het ontwikkelen van gesloten teeltsystemen (plant factories) waarbij het kwijtraken van de warmte van de lampen een van de belangrijkste uitdagingen is.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd