De Europese Commissie heeft Spanje een bedrag van 120 miljoen euro toegezegd voor de transformatie en modernisering van kassen. Dit geld komt uit de herstelfondsen van de Europese Unie. Om de schade door corona te beperken en te herstellen, heeft de Europese Unie (EU) een Recovery and Resilience Facility (RRF) van 750 miljard euro in het leven geroepen. De uitbetaling aan Spanje is ‘in lijn met de regels voor EU-staatssteun’, aldus Brussel.

De totale ontvangst voor Nederland uit het RRF bedraagt zo’n 5,6 miljard euro; Nederland gaat jaarlijks 780 miljoen euro bijdragen aan het herstelfonds. Deze overheidssteunregeling, die loopt tot 31 december 2023, heeft volgens de Commissie tot doel het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de Europese groente-, bloemen- en sierplantenteelt te verbeteren door de ecologische transitie te ondersteunen.

Directe subsidies

Volgens het plan zal de overheidssteun de vorm aannemen van directe subsidies en gaan naar investeringen voor structurele verbeteringen en energie-efficiëntie.
De Europese Commissie beoordeelt de voorstellen in overeenstemming met de EU-regels inzake staatssteun, met name de richtsnoeren die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector en voor plattelandsgebieden. Deze regels stellen de lidstaten in staat steun te verlenen om een economisch haalbare voedselproductie te waarborgen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen te bevorderen met het oog op een slimme en duurzame groei.

Nederlands herstelplan ontbreekt

Om geld uit het herstelfonds te krijgen moeten lidstaten een Nationaal Herstelplan (NHP) opstellen. Een Nederlands herstelplan is er nog niet, vooral door de in dit opzicht wat ongelukkige timing van de verkiezingen in ons land. Doordat ons kabinet op dit moment demissionair is, is dit punt aangehouden. Het nieuwe kabinet moet het dus oppakken. Dat nieuwe kabinet zal dan in het NHP duidelijk moeten maken hoe het denkt aan de strakke condities omtrent economische structuurversterking te zullen voldoen.
Nederland heeft zelf vorig jaar sterk aangedrongen op een stevige ‘conditionaliteit’ zodat het geld overal in de EU wordt uitgegeven aan extra investeringen en niet aan hobbyprojecten van politici die voor herverkiezing staan.
De meeste van de voorwaarden gaan over hervormingen waarmee EU-lidstaten hun concurrentiekracht in de wereld kunnen versterken. Zo stelt de Europese Commissie als eis dat minimaal 20% van de gelden wordt gebruikt voor digitalisering en 37% voor verduurzaming.

Bron: Agrodiario en VNO-NCW