Bijna op dezelfde dag vorige week maakten twee samenwerkingsverbanden bekend dat ze de teelt en marktkansen van diverse specerijen gaan onderzoeken. Daarnaast zijn er nog individuele telers die zich serieus oriënteren op de mogelijkheden. Verbindende factor bij alle initiatieven is Wageningen University & Research.

Fabrikanten van specerijen halen hun grondstoffen voor een belangrijk deel uit tropische gebieden. Ze vragen veilige, duurzame producten van hoge kwaliteit die continu in voorspelbare hoeveelheden beschikbaar zijn, maar stuiten regelmatig op belemmeringen. Schommelingen in kwaliteit en leverbare hoeveelheden, residuen van bestrijdingsmiddelen die niet in Europa zijn toegelaten, gebrek aan sociale verantwoordelijkheid en oogst in het wild. Aanvoer vanuit een gecontroleerde teelt in kassen is zeer welkom. Dit is de reden dat in beide samenwerkingsverbanden afnemers participeren.

Vijf nieuwe gewassen

Een consortium van Wageningen U&R, bedrijfsleven en hogescholen gaat de komende drie jaar vijf gewassen onderzoeken, te weten: vanille, wasabi, zwarte peper, salep en saffraan. Vanille is al in een vergevorderd stadium: er is een positieve business case. Optimalisatie van de productie en daadwerkelijke marktintroductie hebben nog aandacht nodig. Bij zwarte peper en wasabi (Japanse mierikswortel) moet de teelt nog worden verbeterd om tot een rendabel verdienmodel te komen. Saffraan zou wellicht aantrekkelijk kunnen zijn als kasteelt, omdat het de duurste specerij ter wereld is, maar de oriëntatie op de mogelijkheden begint pas net. Salep – meel van orchideeënwortel als grondstof voor een Turkse drank – staat ook nog helemaal aan het begin.

Kweken in ‘pop-up kas’

Het andere samenwerkingsverband heet NEXTGarden Ingredient Farm en bestaat uit veertien partijen: overheid, telers, afnemers en kennisinstellingen. Ze gaan in eerste instantie specerijen als zwarte peper, kurkuma en Spaanse peper testen in een ‘pop-up kas’ in het glastuinbouwgebied van de Overbetuwe (Bergerden e.o). Opvallend is dat bij dit initiatief vier specerijfabrikanten zijn betrokken.
‘Wageningen’ heeft mede aan de wieg gestaan van het Overbetuwse project, maar dat is een eigen weg ingeslagen. Op het gebied van zwarte peper (zie foto), dat de belangstelling heeft van beide initiatieven, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt. Verbindende factor tussen de twee samenwerkingsverbanden is directeur Herman Janssen van specerijbedrijf Intertaste Food Ingredients.

Glastuinbouw Inno20

“Naast de twee consortia zijn er nog een paar telers die niet willen afwachten en perspectief zien in een eigen aanpak. Zij willen niet in de publiciteit. Het gaat om andere gewassen dan de genoemde”, vertelt onderzoeker Filip van Noort, die baanbrekend werk heeft verricht bij het verkennen van de mogelijkheden van nieuwe gewassen en de eerste teeltproeven. “Inmiddels zijn we ook onder de vlag van Glastuinbouw Inno20 bezig met nieuwe verdienmodellen, waarbij hoogrenderende gewassen het uitgangspunt zijn”, vertelt Van Noort. Te denken valt aan de productie van medicijnen uit planten, maar ook om geur-, kleur- en smaakstoffen en specerijen.

Tekst: Tijs Kierkels

Gerelateerd