In de afgelopen tien jaar is de belangstelling voor LED-belichting enorm toegenomen, mede vanwege de hoge energie-efficiëntie van het systeem. In het gewas freesia wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een fossielvrij teeltsysteem op basis van LED.

Hierbij liggen nog wel duidelijk vragen ten aanzien van het beste lichtspectrum voor het gewas, de meest geschikte belichtingsperiode en lichtintensiteit. Daarom is recent een proef met de teelt van freesia in het Innovatie- en Demonstratiecentrum LED belichting gestart, gefinancierd door Kas als Energiebron.

Effect van blauw en verrood licht

Er worden twee rassen geteeld in het ‘traditionele’ systeem, en twee in een eenmalig teeltsysteem, in bakken op tafels. Boven de tafels hangen dynamische LED-modules van Signify, waarmee ieder gewenst lichtrecept gemaakt kan worden. In deze teelt kijken we wat het effect is van verschillende aandelen blauw en verrood licht in de fase van de bladstrekking en de fase van takstrekking en oogst. We telen bij twee daglengtes en twee lichtintensiteiten, om deze kennis te integreren in de ontwikkeling van een duurzaam, toekomstbestendig teeltsysteem.

Tekst: Anja Dieleman