Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken stelt 8 miljoen euro beschikbaar voor hightech innovaties, die ervoor moeten zorgen dat de Nederlandse land- en tuinbouw en food industrie duurzamer kan produceren en toonaangevend blijft. Ook komt er geld beschikbaar voor ‘startup accelerators’, die start-ups gaan ondersteunen om de introductie van innovaties te versnellen. Dat kondigde staatssecretaris Van Dam aan tijdens de opening van Dutch Agri Food Week. 

Het geld voor hightech innovatie wordt ingezet via het Topsectorenbeleid. Drie Topsectoren (Hightech, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) selecteren projecten die technologie uit de verschillende expertises combineren om daarmee innovatie te versnellen, bijvoorbeeld door technologie uit de medische wereld of de ruimtevaart toe te passen in de landbouw. Het kan gaan om landbouwrobots die 24/7 op een milieuvriendelijke manier het land bewerken, Big Data om antibioticagebruik terug te dringen en energie te besparen, intelligente sensoren die bestaande landbouwsystemen super-efficiënt maken, satellietbeelden en sensoren om precies te zien waar water, mest of gewasbescherming nodig is. De gehonoreerde projecten en de omvang van de investering worden binnen enkele weken bekend gemaakt. Naar verwachting investeert het bedrijfsleven bovenop de 8 miljoen van het ministerie een bedrag van vergelijkbare omvang.

Start-up accelerators

Verder kondigde de staatssecretaris aan dat er nog eens 500.000 euro beschikbaar komt voor zogenoemde ‘start-up accelerators’. De accelerators gaan start-ups ondersteunen en de introductie van innovaties te versnellen. Zo worden start-ups door gevestigde bedrijven gecoacht en begeleid in het ontwikkelen van ondernemerschap, bedrijfsplan en marketingconcept. De accelerators verbeteren ook de toegang tot investeringsfondsen en risicokapitaal. Begin 2017 start de eerste accelerator voor tuinbouw. Daarna volgen accelerators voor food en agritech.

Bron: Rijksoverheid.

Gerelateerd