Donald Boekema van Merakel Logistiek heeft een systeem bedacht waarmee rolcontainers automatisch kunnen worden geladen en gelost. Dit bespaart niet alleen veel kostbare tijd, maar voorkomt ook arbeidsongeschiktheid bij chauffeurs. Bovendien kan de beladingsgraad van vrachtwagens omhoog.

Merakel Logistiek is een start-up in de logistiek van Donald en Henderike Boekema uit Heerenveen. Na 2,5 jaar ontwikkelen is een schaalmodel van het prototype gebouwd. Het gaat om een automatisch systeem voor het laden en lossen van alle typen rolcontainers, dat in de vloer van vrachtwagens wordt ingebouwd. Over de exacte werking wordt nog wat geheimzinnig gedaan, behalve dat het gaat om een combinatie van kettingbanen, hydrauliek en software.

Schaalmodel

De onderdelen van het schaalmodel (1:20) zijn 3D geprint en laten het systeem werkend zien. “Het werkt allemaal zoals we het bedacht hebben”, zegt Henderike nuchter. “De technieken die wij gebruiken zijn op zich niet nieuw, maar het systeem bestaat nog niet, nergens ter wereld. Je hebt wel Walking Floor en Cargo Floor voor pellet- en bulkvervoer, maar voor rolcontainers bestaat het nog niet.” Op het H-systeem – een werknaam – is dan ook wereldwijd patent aangevraagd.

Ziekteverzuim

Chauffeur zijn is een zwaar beroep en dat heeft te maken met het laden en lossen en de lange werktijden. Voor precies die twee problemen heeft Merakel Logistiek een oplossing bedacht. Henderike verbaasde zich er altijd over dat in de logistieke keten bijna alles geautomatiseerd is, behalve het laden en lossen. “Ik kom zelf uit de reïntegratie wereld en weet via mijn man hoe belastend het beroep van chauffeur is. Elk dag zes keer een trailer met 52 rolcontainers van 400 tot 500 kilo laden en lossen is gewoon heel zwaar. Het landelijke ziekteverzuim ligt dan ook hoog. De gemiddelde leeftijd van een Nederlandse chauffeur ligt tussen 45 en 55 jaar. Er zijn niet voor niets 15.000 vacatures.”

Voordelen

De resultaten van een theoretisch model – ontwikkeld met studenten van de studie Logistic & Supply Chain van hogeschool Stenden in Emmen – waren hoopvol, vertelt Henderike Boekema. “Daarvoor hebben we gegevens van een transporteur gebruikt. Daaruit bleek dat hij met Merakel Logistiek veel sneller en efficiënter kon werken. Ten eerste kon er meer vracht worden meegenomen omdat er meer containers in een vrachtwagen passen. Ten tweede kostte het laden en lossen veel minder tijd. Met het laden en lossen van een trailer ben je nu al gauw een uur bezig, wij brengen dat terug naar een kwartier. Ten derde belastte het zijn personeel veel minder.” Daarna werd het prototype ontwikkeld.

Pilot

De volgende stap is een pilot op praktijkschaal en daarvoor zijn nu gesprekken gaande, ook in de tuinbouw. Zo zijn er al twee groothandelaren die interesse hebben getoond en ook veiling FloraHolland in Eelde is in beeld. “In een pilot kunnen we heel nauwkeurig uitspraken doen over de besparingen die wij verwachten. Denk aan minder ziekteverzuim, tijd- en ruimtewinst. Het is ook maar net wat de klant wil. Het is in principe geschikt voor elk bedrijf met één of meer trailers die dagelijks twee of drie ladingen met rolcontainers vervoeren. Onze droom is dat wij de distributie flink gaan opschudden. En dat chauffeurs wereldwijd prettiger kunnen werken, met veel minder belasting.”

Tekst: Mario Bentvelsen, beeld: N. Wester