Stigas ontwikkelt een online tool waarmee tuinbouwbedrijven hun prestaties en het besparingspotentieel rond duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten in beeld kunnen brengen. De kosten/batenindicator Gezond en Vitaal Werken zou bedrijven duizenden euro’s per jaar kunnen opleveren, stelt directeur Math Creemers. “We zitten nu in de preview- en testfase. Bedrijven die daaraan mee willen werken, kunnen zich bij ons melden.”

Veel ondernemers hebben behoefte aan meer inzicht in de bedrijfsprestaties op arbeidsgebied en aan concrete tips en handvatten om die te verbeteren, stelde Glastuinbouw Nederland enkele jaren geleden vast. De organisatie klopte bij Stigas aan om daarvoor een praktische tool te ontwikkelen en vond financieel draagvlak bij het Europees Sociaal Fonds en Colland.

Creemers: “Er wordt al jaren gewezen op het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, maar hoe het precies zit met de opbrengsten in relatie tot de investeringen en mogelijke verbeterpunten op individueel bedrijfsniveau, is meestal niet duidelijk”, stelt Creemers. “Deze tool brengt voor alle relevante indicatoren in beeld hoe bedrijven presteren ten opzichte van het sectorgemiddelde, wat het besparingspotentieel is en hoe ondernemers dat via gerichte acties en investeringen kunnen verzilveren.”

Vragenlijst

Om die prestaties en besparingsmogelijkheden in beeld te krijgen, vullen de ondernemers een beknopte vragenlijst in over onder andere de aard en omvang van de organisatie, verloop- en verzuimcijfers, bruto loonsom en omzet. Er wordt ook gevraagd naar al gepleegde investeringen in training, begeleiding en coaching en naar de uitslag van de Vitaliteitsscan, die als separaat instrument al langer beschikbaar is. Deze Vitaliteitsscan wordt per definitie ingevuld door de individuele medewerker en geeft inzicht in hun eigen duurzame inzetbaarheid.
“Dergelijke informatie is uiteraard privacygevoelig. De medewerker zelf krijgt altijd een persoonlijke terugkoppeling. Iemand die rood of oranje scoort kan hiermee aan de slag. Maar voor de ondernemer worden de Vitaliteitsscans bij meer dan 15 deelnemers anoniem verwerkt en samengevoegd op bedrijfsniveau”, aldus de directeur. “Dit geeft hem een goed beeld van mogelijke verbeterpunten in het bedrijf.”

Besparingsindicaties en tips

De output van de kosten/batenindicator bestaat uit scores ten opzichte van de benchmark (het sectorgemiddelde) en uit een totale besparingsindicatie, die in vier subcategorieën nader is uitgewerkt. Deze categorieën zijn: motivatie en betrokkenheid, verloop, vitaliteit en ziekteverzuim. Aan de besparingsindicaties worden concrete tips en acties gekoppeld, inclusief de daarmee gemoeide kosten.

Ondernemers gezocht

Bij de ontwikkeling van de tool is dankbaar gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen elders. Desondanks gaan de ontwikkelaars en directeur Creemers er van uit dat het product op grond van gebruikerservaring nog verder verfijnd en verbeterd zal worden. “Met dat doel voor ogen doet een aantal bedrijven er nu ervaring mee op. Ondernemers die aan deze testfase willen meewerken, kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@stigas.nl. Hoe meer bedrijven zich hiervoor aanmelden, des te eerder we het product kunnen lanceren. Ondernemers kunnen er dan kosteloos mee aan de slag gaan op hun pc, laptop of telefoon.”

Jan van Staalduinen.